Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
2000 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2020-ban 15%-kal esett vissza az osztalék formájában kivitt jövedelem.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
STADAT-táblák

Definíciók

Az osztalékok a részvények tulajdonosai által kapott tulajdonból származó jövedelmek olyan formái, amelyekre ezek a tulajdonosok annak eredményeképpen válnak jogosulttá, hogy pénzeszközöket bocsátanak a vállalatok rendelkezésére. SCV: a speciális célú vállalat (*Special Purpose Entities) általában olyan korlátolt felelősségű vállalat vagy betéti társaság, amelyet korlátozott, egyedi vagy ideiglenes célok elérésére, vagy valamely pénzügyi kockázat, meghatározott adózási vagy valamely szabályozási kockázat elhatárolására hoznak létre.

Relevancia

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia szerint magas a magyar gazdaság nemzetközi kitettsége, a külföldi tőkétől és nyersanyagoktól való függése, amihez jelentős, a külföld felé való eladósodottság társul. Kiemelt feladat ezért a hazai vállalkozói réteg megerősítése, a hazaitőke-befektetések fokozatos növelése, külföldi kitettségünk csökkentése. Az osztalék formájában kivitt jövedelem a magyarországi vállalkozások külföldi tulajdonosai által kapott olyan külföldre fizetett, tulajdonból származó jövedelem, amelyekre annak eredményeképpen válnak jogosulttá, hogy pénzeszközöket bocsátanak a vállalatok rendelkezésére. A nemzeti számlák rendszerében 2006-tól az SCV-k jelentős hatással vannak a külföldre fizetett tulajdonosi jövedelmekre.

Elemzés

1995-ről (45,5 milliárd forint) 2005-re (667 milliárd forint) több mint tizennégyszeresére nőtt a külföldre fizetett osztalék összege. 2006-ban (1428 milliárd forint) az SCV-k elszámolásának következtében a kivitt osztalékban addig nem tapasztalt növekedés következett be. Az elszámolás hatására a vizsgált tétel szintje felfelé tolódott, és 2009 és 2011 között 2 ezer milliárd forintot meghaladó csúcsig növekedett. Ezután 2014-ig folyamatos visszaesés figyelhető meg. A 2015-ös nagymértékű, 66%-os növekedést 2017-ig permanens csökkenés követte. Ezt követően a 2018-tól tapasztalható pozitív tendenciát az idősorban a 2020-ban bekövetkezett -15%-os elmozdulás töri meg.

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive