Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja

4.22. Osztalék formájában kivitt jövedelem

2000 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Az osztalék formájában kivitt jövedelem a speciális célú vállalatok elszámolását követően 2014-ben érte el mélypontját. A 2015-ös, 66%-os növekedés által tapasztalt szintet 2019-re haladta meg.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
STADAT-táblák

Definíciók

Az osztalékok a részvények tulajdonosai által kapott tulajdonból származó jövedelmek olyan formái, amelyekre ezek a tulajdonosok annak eredményeképpen válnak jogosulttá, hogy pénzeszközöket bocsátanak a vállalatok rendelkezésére. SCV: a speciális célú vállalat (Special Purpose Entity – SPE, vagy Special Purpose Ve-hicle – SPV) általában olyan korlátolt felelősségű vállalat vagy betéti társaság, amelyet korlátozott, egyedi vagy ideiglenes célok elérésére, vagy valamely pénzügyi kockázat, meghatározott adózási vagy valamely szabályozási kockázat elhatárolására hoznak létre.

Relevancia

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia szerint magas a magyar gazdaság nemzetközi kitettsége, a külföldi tőkétől és nyersanyagoktól való függése, amihez jelentős, a külföld felé való eladósodottság társul. Kiemelt feladat ezért a hazai vállalkozói réteg megerősítése, a hazaitőke-befektetések fokozatos növelése, külföldi kitettségünk csökkentése. Az osztalék formájában kivitt jövedelem a magyarországi vállalkozások külföldi tulajdonosai által kapott olyan külföldre fizetett, tulajdonból származó jövedelem, amelyekre annak eredményeképpen válnak jogosulttá, hogy pénzeszközöket bocsátanak a vállalatok rendelkezésére. A nemzeti számlák rendszerében 2006-tól az SCV-k jelentős hatással vannak a külföldre fizetett tulajdonosi jövedelmekre.

Elemzés

1995-ről (45,5 milliárd forint) 2005-re (667 milliárd forint) több mint tizennégyszeresére nőtt a külföldre fizetett osztalék összege. 2006-ban (1428 milliárd forint) az SCV-k elszámolásának következtében a kivitt osztalékban addig nem tapasztalt növekedés következett be. Az elszámolás hatására a vizsgált tétel szintje felfelé tolódott, és a 2009 és 2011 között 2 ezer milliárd forintot meghaladó csúcsig növekedett. Ezután 2014-ig folyamatos visszaesés figyelhető meg. A 2015-ös nagymértékű, 66%-os növekedést 2017-ig permanens csökkenés követte. 2018-ban 115 milliárd forinttal, majd 2019-ben további 35%-kal nőtt a külföldi osztalékfizetés az egy évvel korábbihoz képest.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive