Ugrás a tartalomhoz

EKOP-1.A.2 - A projekt ismertetése

Széchenyi 2020 fejléc

 

 

 

A projekt ismertetése

 

A kedvezményezett neve: KSH Központi Statisztikai Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Postai cím: 1525 Budapest, Pf. 51. Központi telefonszám: (+36-1) 345 6000. Központi fax-szám: (+36-1) 345 6788.

A projekt azonosító száma és címe: EKOP-1.A.2-2012-2012-0056 - Adatállományok központosított átvételét, átadását kezelő, valamint átvett másodlagos adatforrások adatelőkészítését támogató informatikai eszközök fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 237 923 ezer Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2014. június 30.

A projekt tényleges befejezése: 2014. szeptember 30. (módosított támogatási szerződés szerint)

Előzmények

 

A hivatalos statisztikával szemben a felhasználók egyre nagyobb igényekkel lépnek fel akár az adatok mennyiségét, akár a minőséget tekintve, miközben a rendelkezésre álló erőforrások nagysága egyre kisebb. Statisztikai adatgyűjtések lebonyolítására egyre kevésbé van lehetőség, ezért megnő az egyéb adatforrások jelentősége. A nemzetközi szakosított szervezetek, az Európai Unió és a magyar kormány is fokozódó aktivitással szorgalmazza az ún. másodlagos, azaz az eredetileg nem statisztikai célra gyűjtött adatok hasznosítását a statisztikában. 2004 óta az adminisztratív adatok statisztikai célú felhasználása a KSH stratégiai területei közé tartozik.

 

A másodlagos adatforrások használatának számos előnye van: Ezek között első helyeken lehet említeni a költséghatékonyságot, az adatszolgáltatók terheinek csökkentését, de ezeken kívül több statisztikai szakmai pozitívum is felsorolható. Léteznek azonban olyan általánosabb jellegű problémák, amik felmerülhetnek, ha a statisztikai munkában ezeket adatforrásként szeretnénk hasznosítani. Az adminisztratív vagy üzleti adatok esetében ezeket alapvetően az okozza, hogy nem statisztikai célra és nem a statisztika módszertanával lettek összegyűjtve, de még a más szervezetektől átvett statisztikai adatok esetében is gondot okozhat, hogy nem pontosan ugyanarra a célra gyűjtötték, mint amire a KSH-nak szüksége van.

 

A legtöbb probléma, ami az átvett adatok használata kapcsán felmerül, hasonlóan a statisztika számos területén jelentkezőhöz hatékony tervezéssel és szervezéssel, az adatforrások alapos ismeretével, kreatív gondolkodással, valamint a partnerekkel és más statisztikai szervezetekkel való aktív együttműködéssel megoldható, vagy legalábbis jelentősen csökkenthető.

 

Az adminisztratív adatokat gyakran más módon kell feldolgozni, mint a statisztikai típusúakat. A gyakorlatban nagyon ritkán fordul elő, hogy nyilvántartásból származó adattal a statisztikai adat egyszerűen behelyettesíthető anélkül, hogy a statisztikai termelési folyamatot megváltoztatnánk.

 

Azt le lehet szögezni, hogy a másodlagos adatok használatával járó összes probléma ellenére, az előnyök sokkal jelentősebbek, mint a hátrányok. Emellett az utóbbi évtizedekben rohamosan fejlődő információs technológiai környezetben a nyilvántartások döntő többsége elektronikusan történik, ami segíti a felhasználást az eredetitől eltérő célra is.

 

A projekt célja

 

A mind nagyobb arányú átvett forrásadat ellenére biztosítani, sőt javítani kell az adatrendszer koherenciáját és konzisztenciáját. Ennek érdekében a jelen projekt a másodlagos adatforrások hatékony statisztikai hasznosítása tekintetében kettős célt tűzött ki.

 

  1. A KSH-ba érkező átvett adatállományok és a KSH által küldött adatok egységes nyilvántartási rendszerének kialakítása, az adatküldések és fogadások standardizálása.
  2. A beérkező adatok általános adatellenőrző és javító (adatelőkészítő) rendszerének kialakítása.

 

Az első feladat kivitelezése teljes egészében az EKOP 1.A.2 pályázat keretében történik.

 

A projekt tájékoztatási táblája a KSH főépületén
A projekt tájékoztatási táblája a KSH főépületén

 

A 2. feladat tervezése és megvalósítása az ÁROP 1.A.4 „Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása” c. projekttel közösen készül el.

 

A tervezett projekt illeszkednek a Magyary Program és az Új Széchenyi Terv célkitűzéseihez. Kapcsolódik továbbá az EKOP prioritásokhoz is, hiszen a KSH felelős „Az európai statisztika gyakorlati kódexe” elveinek hazai megvalósításáért, és jelen tervezetben ismertetett fejlesztések ezt segítik elő. Hozzájárul továbbá az intézményen belüli folyamatok újjászervezéséhez is, általuk korszerű módon és eszközökkel folyik az adatállományok fogadása és továbbítása, valamint hozzájárulnak a másodlagos adatok feldolgozásához.

 

A tervezett projekt az EKOP1.A.2 konstrukciónak lényegében valamennyi fejlesztési területére kiterjed, de szorosabban az alkalmazás-konszolidációt célzó kiemelten támogatott fejlesztési területhez köthető.

 

Az eljárások egységesítésére azért van szükség, mert jelenleg – attól függően, hogy esetileg az adatgazdával hogyan alakították ki az adatállományok mozgatását, illetve a beékező adatok szerkesztését – sokféle megoldás létezik, amik egyrészt fokozott körültekintést igényelnek az adatvédelmi kockázat növekedésének kiküszöbölésére, másrészt nehezítik a szükségletnek megfelelően egyenletes adatminőség ellenőrzését és fenntartását.

 

Az egyedileg kezelt állománymozgatás mellett az ehhez kapcsolódó adminisztráció, az események dokumentálása sem egységes, így az állományok beérkezése, feldolgozható állapotba kerülése lassabb, kevésbé követhető, összességében nem eléggé hatékony módon történik. A statisztikai igényekhez viszonyítva az átvett adatállományok tartalmával kapcsolatban jelentkező eltérések mellett technikai problémákat is kell kezelni.

 

Jelen projekt keretében olyan eszközök kialakítását tervezzük, ami teljes mértékben illeszkedik a KSH statisztikai adat-előállítási folyamatába, informatikai és szoftver architektúrájába. Folyamatos használatukat a munka megkezdését megelőzően megadott leíró adatok vezérlik, illetve olyan eszközrendszerre épít, mellyel a felhasználók saját maguk valósíthatják meg az igényeiknek megfelelő funkciókat, és ezért a lehető legkisebb mértékben igényli informatikus közreműködését. Az átvett adatállományok általános leírása, ami ahhoz szükséges, hogy a statisztikai felhasználásra átalakíthatók legyenek, valamint a két modul irányítását végző metaadatok összeállítása is ennek a projektnek a feladata.

 

Az új eszközök segítik a KSH felelős munkatársainak és a partnerszervezeteknél a hivatal részére állományt küldő, vagy onnan fogadó referensek munkavégzését. A fejlesztés eredményeként a folyamatok gyorsabbá válnak, az adatok minősége javul, miközben erőforrás-megtakarítás is várható, ami a statisztikai munka más területein a színvonal további emelésére fordítható.

 

A fejlesztések pozitív eredményei nemcsak a közvetlenül érintett intézmények és személyek számára lesz tapasztalható, hanem az adatok minőségének javulásával a döntéshozók is haszonélvezői lesznek, sőt mindenki, aki munkája vagy érdeklődése miatt statisztikai adatokkal foglalkozik.

 

Fejlesztendő eszközök

 

Adatküldés és fogadás fejlesztése

 

A terjedelmesebb, nem kérdőív formátumú adatállományok mozgatásához új adatszolgáltatói kliensfelület kialakítása történik meg. A kliensben megjelenő információk szabványos kommunikációs csatornákat és struktúrákat használnak.

 

A tervezett technológia HTTPS pont-pont kapcsolatot használ megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező, szerződött és megfelelően azonosított partner és a Hivatal között. A kommunikáció során nemcsak fájltranszfer, hanem szükség esetén adatbázis-adatbázis kapcsolat is kialakítható.

 

Az új rendszerben az adatforgalom irányítása olyan meta-adatokra épülő, standardizált automatikus rendszerrel (KARÁT) történik, ami saját nyilvántartása alapján határozza meg az egyes adatállományok fogadását, beolvasását, ill. küldését. Az alapfunkciók mellett naptárszolgáltatás és e-mailes figyelmeztetés biztosítja az érdekeltek tájékoztatását a határidőkről és egyéb feladataikról. Itt történik a beérkező fájlok alapvető ellenőrzése is, hogy csak a formailag alkalmas adatállományok kerülhessenek be a statisztikai adatelőállítási folyamat további fázisaiba. A beérkező elektronikus állomány minőségéről indikátorok tájékoztatják az érintett statisztikusokat.

 

Adatelőkészítő rendszer

 

Az átvett adatok sajátosságait kezelő tervezett informatikai eszköz az alábbi feladatokat látja el:

 

  • az egyes átvételekhez kapcsolódó feladatokat, funkciókat (pl. ellenőrzés, adatjavítás) az igényeknek megfelelően opcionálisan végzi el;
  • követi és dokumentálja a teljes adatelőkésztő folyamatot, és a folyamat állapota lekérdezhető;
  • az adatok minőségét mérő indikátorokat állít elő, melyek alapján utólag értékelhető az állomány egésze.

 

Az eljárás szabványos, egységes megoldásokat alkalmaz, továbbá moduláris, azaz szakaszokra bontja a teljes folyamatot, így egyrészt transzparens módon működik, másrészt hatékonyan fejleszthető, és biztonságosan üzemeltethető. Az ellenőrzés és javítás rekordonként végezhető. A felhasználói jogosultság kezelése biztosítja a szenzitív adatok védelmét.

 

Az eszköz alkalmazkodni tud az adatállomány egyediségéhez, a felhasználó szakterületek számához, az eszközt használó munkatárs munkastílusához, időbeosztásához.

 

A projektszervezet

 

A tervezett munkacsoport tagjai között mindannyian rendelkeznek legalább ötéves munkatapasztalattal. Szakmájukat tekintve főleg informatikusok és statisztikusok dolgoznak a projektben, de a pénzügyi, és a közbeszerzési feladatok képviselői is jelen vannak.

 

A projekt szakmai közreműködői a Központi Statisztikai Hivatal vezetői- vagy vezető munkatársi beosztású, nagy tapasztalattal rendelkező kormánytisztviselői, több statisztikai egység és az informatikai főosztály munkatársai.

 

A szoftverfejlesztést végző külső közreműködőket a Hivatal a pályázat sikeres elbírálását követően fogja kiválasztani, és a projekt végrehajtásához tervezetten határozott idejű munkaszerződéssel fogja őket foglalkoztatni. A külső közreműködők kiválasztásánál az általuk ellátandó feladatoknak megfelelő szakmai tapasztalatokat fog megkövetelni a Hivatal.