Ugrás a tartalomhoz

Általános célú adatigények - Egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatok kiadása

Az egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatok kiadása

A táblázatos adat olyan táblázatos formába rendezett adatállomány, amely aggregált statisztikai adatokat tartalmaz. A táblázatos adattartalomnak nincs mennyiségi korlátja, az információk egy-két adattól kezdve bonyolult többdimenziós táblázatos összeállításokig terjedhetnek.

Amennyiben az adatkérés sem szakmai, sem adatvédelmi aggályt nem vet fel, úgy az adatkérés teljesítése az adatkérő által kért formában (e-mail, levél, fax stb.) történik.

 

Ki igényelhet egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokat?

Egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokat bárki igényelhet. Egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokhoz való hozzáférés minden esetben a felhasználási feltételek elfogadásával együtt lehetséges.

 

Az adatkérés pontosítása

Az adatkérés, az egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatok iránti igény KSH részére történő benyújtását megelőzően javasoljuk az alábbiakat:

 

 • Célszerű tisztázni, hogy a kért információ nem található-e meg a KSH nyilvánosságra hozott táblázatos adatai között vagy nyilvános adatbázisaiban (pl. a Tájékoztatási adatbázisban vagy a STADAT-ban. Ehhez a vizsgálathoz segítséget nyújtanak a KSH Információszolgálatának munkatársai. Előzetes tájékozódást azért is érdemes végezni, mert amennyiben az adatkérés nyilvánosságra hozott adatokból teljesíthető, akkor az adatok elérési útvonalának rendelkezésre bocsátásáért nem kell térítési díjat fizetni.
 • Az adatigénylés előtt érdemes tájékozódni a KSH metaadatbázisában a kért adatállomány módszertani hátteréről, illetve a lehetséges változókról, adattartalomról. Bővebb információt a KSH módszertani információk (metaadatok) felületén talál.
 • Az igénybejelentő adatlapon a lehető legpontosabban meg kell határozni, hogy mely adatállományból, milyen változók mentén, mely időszakra és milyen bontásban kéri az adatokat. Az adatkérés pontos meghatározásához segítséget nyújtanak a KSH Hozzáférés szolgáltatásainkhoz munkatársai.

 

Egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokhoz történő hozzáférés folyamata

 

A hozzáférés kezdeményezése
Egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokhoz való hozzáférés a Lépjen velünk kapcsolatba! rendszer segítségével kezdeményezhető.

 

 • Adatkérési igény elbírálása
  A beérkező kérés alapján a KSH megvizsgálja, az adatok a kért bontásban rendelkezésre bocsáthatók-e, illetve adatvédelmi szempontból kiadhatók-e, és a kérés beérkezésének időpontjától számított 5 munkanapon belül továbbítja az adatkérőnek az adatkérés elbírálásának eredményét.
 • Adatkiadás teljesítése
  Az egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatok iránti igény teljesítése esetén szerződés megkötése és titoktartási nyilatkozat megadása nem kötelező, de szükség szerint a KSH kikötheti ezek alkalmazását.
  Az egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokat a nyilvánosságra hozatalt megelőzően a KSH statisztikai felfedés elleni védelem szempontjából teljeskörűen megvizsgálja. Az adatkérőhöz kizárólag felfedés elleni védelmi vizsgálaton átesett állományok kerülnek.
  Amennyiben az igényelt táblázatos adatállomány nem áll a KSH rendelkezésére az adatkérő által igényelt tartalommal és formában, úgy a KSH az adatállomány előállításáért költségtérítést kér. (Szolgáltatásaink térítési díjai)

 

Felhasználási feltételek

A térítési díj ellenében teljesített adatkérés esetében a felhasználási feltételek elfogadása az árajánlattal együtt történik, míg térítési díj nélküli adatkiadás esetén a felhasználási feltételek elfogadására az adatállomány megküldésével egy időben kerül sor.


Felhasználási feltételek az egyedi kérésre összeállítandó táblázatos adatokhoz, minta

 


 

Kapcsolat

 

Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.

Telefon: (+36-1) 345-6789

 

Lépjen velünk kapcsolatba!