Ugrás a tartalomhoz

Ágazati statisztikai főosztály feladatai

Ágazati statisztikai főosztály

 

1. Az Ágazati statisztikai főosztály szakterületei:
1.1. mezőgazdasági statisztika,
1.2. mezőgazdasági árak statisztikája,
1.3. a KSH évközi iparra és építőiparra vonatkozó adatfelvételei,
1.4. egyéb, az ipari és építőipari vállalkozásokra vonatkozó gazdaságstatisztikai adatfelvételek,
1.5. turizmus-, vendéglátás-statisztika,
1.6. szállítás-, közlekedésstatisztika,
1.7. ipari, építőipari termelői árak és szolgáltatási árak statisztikája.
 
2. Az Ágazati statisztikai főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
2.1. a KSH mezőgazdasági statisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, minőség-ellenőrzése és adatbázisba rendezése, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatfelvételeiből, illetve adminisztratív adatforrásokból és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvételének tervezése, szakmai előkészítése, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
2.2. mezőgazdasági cenzusok és nagymintás összeírások végrehajtása, adminisztratív és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvételének tervezése, szakmai előkészítése, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
2.3. a mezőgazdasági számlarendszer számláinak, valamint a termékmérlegeknek az összeállítása, módszertanának dokumentálása és fejlesztése;
2.4. a KSH évközi, iparra és építőiparra vonatkozó adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, az adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása;
2.5. egyéb, az ipari és építőipari vállalkozásokra vonatkozó adatgyűjtések (termékstatisztika, építőipari szakmai statisztika) tervezése, szakmai előkészítése, az adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása;
2.6. az Ipari Termékek Osztályozásának és az Építményjegyzéknek mint szakmai nómenklatúráknak a karbantartása, besorolások végzése;
2.7. a KSH turizmusstatisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatfelvételeiből, illetve adminisztratív adatforrásokból és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvétele, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
2.8. a KSH szállítás- és közlekedésstatisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, minőség-ellenőrzése és adatbázisba rendezése, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatfelvételeiből, illetve adminisztratív adatforrásokból és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvétele, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
2.9. a KSH ipari és építőipari termelői árstatisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, megvalósítása, az adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése, valamint az adatszolgáltatókkal való kapcsolattartás;
2.10. a KSH szolgáltatási kibocsátási árak statisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, megvalósítása (beleértve a kérdőívek kiküldését, sürgetését, érkeztetését, rögzítését és elsődleges ellenőrzését is), az adatok feldolgozása, más adatforrásból történő átvétele és beépítése a mutatókörbe, az adatok minőségének ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
2.11. a gyűjtött és átvett adatok ágazati szintű validálása;
2.12.  részvétel az elektronikus adatgyűjtési technikák fejlesztésében, új adatforrások átvételének fejlesztésében, kidolgozásában, minőség-ellenőrzésében;
2.13.  a főosztály feladatkörébe tartozó szakterületek módszertanának dokumentálása és fejlesztése;
2.14.  a főosztály feladatkörébe tartozó ágazati statisztikákkal összefüggő átfogó feladatok koordinációja;
2.15.  adat-összeállítások, elemzések, gyorstájékoztatók készítése a főosztály feladatkörébe tartozó szakstatisztikákból;
2.16.  közreműködés a több szakterületet érintő KSH-kiadványok összeállításában;
2.17.  hazai és nemzetközi tájékoztatás és adatátadások, illetve az adatokhoz való hozzáférés biztosítása;
2.18.  a főosztályhoz tartozó regiszterek tartalmának naprakészen tartása, a regiszterek karbantartásához szükséges adatfelvételek tervezése.