Ugrás a tartalomhoz

Agrárcenzusok - Alma-, körte-, őszibarack-, kajszibarack-ültetvények összeírása, 2007 -
Jogi háttér

Jogi háttér

Az egyes gyümölcsfafajok ültetvényei termelési potenciáljának meghatározása céljából az Európai Unió tagállamait a területükön található gyümölcsfafajok ültetvényeire vonatkozóan 2002 folyamán majd azt követően ötévenként statisztikai felmérés végrehajtására kötelezi. A felmérés eredményeiről kapott tájékoztatás teszi lehetővé a Bizottság számára a gyümölcs- és zöldségfélék piacának közös szervezésével kapcsolatos feladatai teljesítését.

  • A 2001/109/EK irányelv rendelkezik a gyümölcsös ültetvények összeírásának időpontjairól, a felmérésbe bevonandó gyümölcsfajokról, a megfigyelés tárgyát képező ültetvény jellemzőkről, az összeírás módjáról, mellyel kapcsolatban a 3. cikkben szigorú lefedettség és megbízhatósági kritériumokat fogalmaz meg, illetve az eredmények EU felé történő továbbításának időpontjáról.
  • A 2006. évi XLVIII. Törvény a vonatkozó irányelvnek megfelelően meghatározza az adatszolgáltatásra kötelezettek, valamint az összeírás keretében gyűjtött adatok körét, illetve az összeírások gyakoriságát. A 4.§ (2) bekezdésben adott felhatalmazás alapján az összeírások eszmei időpontja, valamint a végrehajtás időszaka és módja kormányrendeleti szinten lett meghatározva.
  • A 42/2007. (III. 13.) sz. Kormányrendelet előírásai alapján 2007. május 31-ei eszmei időponttal, gyümölcsösültetvény-összeírást hajtott végre. A 2007. évi összeírás Magyarország számára kötelezően előírt négy gyümölcsfajra (alma, körte, őszibarack és kajszibarack) terjedt ki.