Ugrás a tartalomhoz

Agrárcenzusok - Alma-, körte-, kajszi- és őszibarack-ültetvények összeírása, 2012 -
Jogi háttér

Jogi háttér

Az egyes gyümölcsfafajok ültetvényei termelési potenciáljának meghatározása céljából az Európai Unió tagállamait a területükön található gyümölcsfafajok ültetvényeire vonatkozóan 2002 folyamán majd azt követően ötévenként statisztikai felmérés végrehajtására kötelezi. A felmérés eredményeiről kapott tájékoztatás teszi lehetővé a Bizottság számára a gyümölcs- és zöldségfélék piacának közös szervezésével kapcsolatos feladatai teljesítését.

  • Az Európai Parlament és a Tanács 1337/2011/EU rendelete a korábbiakat felváltva egy jogszabályban fogalmazza meg mind a szőlő-, mind pedig a gyümölcsösültetvények statisztikai adatszolgáltatására vonatkozó követelményeket. Rendelkezik a gyümölcsösültetvények összeírásának időpontjairól, a felmérésbe bevonandó gyümölcsfajokról, a megfigyelés tárgyát képező ültetvény jellemzőkről, az adatgyűjtés módjáról, a lefedettség és megbízhatóság kritériumairól, illetve az eredmények EU felé történő továbbításának időpontjáról.
  • A 2006. évi XLVIII. Törvény, továbbá a módosítását tartalmazó 2012. évi VI. törvény az uniós feltételek beépítésével meghatározza az adatszolgáltatásra kötelezettek, valamint az összeírás keretében gyűjtött adatok körét, a lefedettség és megbízhatóság kritériumait, az összeírások időszakát és vonatkozási időpontját, illetve az összeírások gyakoriságát. Emellett az összeírás előkészítéséhez szükséges adminisztratív típusú adatátadásokat is szabályozza.