Ugrás a tartalomhoz

Általános gazdaságstatisztikai adatgyűjtések főosztály feladatai

Általános gazdaságstatisztikai adatgyűjtések főosztály

 

1. Az Általános gazdaságstatisztikai adatgyűjtések főosztály szakterületei:
1.1.  az éves és évközi (teljesítmény, ráfordítás, beruházás) gazdaságstatisztika, valamint az éves szerkezetstatisztika,
1.2.  a keresetekkel, munkaerőköltséggel és egyéb munkaügyi statisztikákkal kapcsolatos statisztika,
1.3.  a vállalkozásokra vonatkozó egyéb gazdaságstatisztikák (anyagstatisztika, termékstatisztika, építőipari szakmai statisztika, telepi statisztika, gazdasági egységek belső forgalmára vonatkozó statisztika) adatfelvételei.
 
2. Az Általános gazdaságstatisztikai adatgyűjtések főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
2.1.  adatfelvétel-szervezés feladatok körében: az adatfelvételek elvégzéséhez szükséges személyi és technikai feltételek rendelkezésre állásának biztosítása, közreműködés az adatszolgáltatók és adatgazdák értesítésében adatszolgáltatási kötelezettségükről, kérdőívek és segédanyagok előállítása;
2.2.  adatbegyűjtés, érkeztetés körében:
  2.2.1. statisztikai adatok és metaadataik begyűjtése;
  2.2.2. a hiányzó kérdőívek vagy adatátvételek okainak kódolása;
  2.2.3. az adatbegyűjtés lezárása;
2.3.  adatfelvételt végzők, adatszolgáltatók tevékenységének szakmai és technikai támogatása;
  2.3.1. a megfigyelésbe újként bevont adatszolgáltatók tájékoztatása, szakmai kapcsolattartás kialakítása;
  2.3.2. be nem érkezett kérdőívek sürgetése (telefon, e-mail, levél);
  2.3.3. ELEKTRA Call Centerrel kapcsolatos feladatok ellátása;
  2.3.4. a validálás körében: a validálás során feltárt hibák egyeztetése az adatszolgáltatókkal;
2.4.  kódolás körében: a begyűjtött adatok nómenklatúrák, osztályozások alapján történő kódolása;
2.5.  mikrovalidálás, mezovalidálás körében:
  2.5.1. a begyűjtött elemi adatok összevetése az előre meghatározott validálási szempontok szerint;
  2.5.2. az elemi szintű adatok összehasonlítása más adatforrásokból származó adatokkal;
  2.5.3. kiugró értékek azonosítása;
  2.5.4. hibás kódolás javítása;
  2.5.5. mezovalidálás;
2.6.  editálás körében:
  2.6.1. a feltárt hibák adatbeküldőkkel történő egyeztetése;
  2.6.2. előre meghatározott szabályok mentén a hibák javítása;
  2.6.3. az adat-előkészítés lezárása;
2.7.  regiszter-karbantartásokhoz kapcsolódó számjelek (statisztikai főtevékenység, létszám-kategória) felülvizsgálati feladatainak ellátása;
2.8.  közreműködés az adatfelvételek tervezési, fejlesztési feladataiban;
2.9.  kapcsolattartás az adatszolgáltatókkal valamennyi, az adatfelvételek előkészítése és végrehajtása során felmerülő esemény vonatkozásában.