Ugrás a tartalomhoz

Általános gazdaságstatisztikai főosztály feladatai

Általános gazdaságstatisztikai főosztály

 

1. Az Általános gazdaságstatisztikai főosztály szakterületei:
1.1. belkereskedelem-statisztika,
1.2. üzleti szolgáltatások statisztikája,
1.3. kutatás-fejlesztés és innováció,
1.4. vállalkozások demográfiája,
1.5. a KSH évközi gazdaságstatisztikai adatfelvételei,
1.6. a KSH éves gazdaságstatisztikai adatfelvételei (éves szerkezetstatisztika),
1.7. egyéb, a vállalkozásokra vonatkozó gazdaságstatisztikai adatfelvételek,
1.8. Gazdasági Szervezetek Regisztere,
1.9. globalizációhoz kapcsolódó vállalkozások és statisztikák,
1.10. a vállalkozások által befizetett adók.
 
2. Az Általános gazdaságstatisztikai főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
2.1. a KSH belkereskedelmi statisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, minőség-ellenőrzése és adatbázisba rendezése, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatfelvételeiből, illetve adminisztratív adatforrásokból és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvétele, feldolgozása, minőség-ellenőrzése és adatbázisba rendezése;
2.2. a kereskedelmi regiszterhez kapcsolódó fejlesztések, karbantartások, ellenőrzések, feldolgozások szakmai feladatainak végrehajtása;
2.3. a kutatásfejlesztésre és innovációra vonatkozó adatgyűjtések, adatfelvételek tervezése, előkészítése, kapcsolattartás az adatszolgáltatókkal valamennyi, az adatfelvételek előkészítése és lebonyolítása során felmerülő esemény vonatkozásában, a begyűjtött adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, a KSH-n belüli, hazai és nemzetközi adatátadások teljesítése, továbbá a szakstatisztikához tartozó a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatfelvételeiből, illetve adminisztratív adatforrásokból és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvétele, feldolgozása, minőség-ellenőrzése;
2.4. a vállalkozások demográfiája szakstatisztika szakmai fejlesztése, az adminisztratív forrásokból, illetve az adatgyűjtésekből származó adatok beépítésének tervezése, előkészítése, megvalósítása, valamint a szakstatisztikához tartozó tájékoztatási feladatok ellátása, a hazai és nemzetközi adatkiadások teljesítése;
2.5. a KSH évközi gazdaságstatisztikai adatfelvételeinek (teljesítmény-, ráfordítás- és beruházásadatok) tervezése, szakmai előkészítése, az adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása;
2.6. a KSH éves gazdaságstatisztikai adatfelvételeinek (éves szerkezetstatisztika) tervezése, szakmai előkészítése, az adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, a nem pénzügyi vállalkozásokra vonatkozóan a nemzeti számlákkal közös adatbázis üzemeltetése;
2.7. a pénzügyi vállalatok éves gazdaságszerkezeti statisztikáinak összeállítása;
2.8. egyéb, a vállalkozásokra vonatkozó gazdaságstatisztikai adatgyűjtések (anyagstatisztika, beruházások összetétele, telepi statisztika, külföldi irányítású leányvállalatok statisztikája) tervezése, szakmai előkészítése, az adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása;
2.9. a Gazdasági Szervezetek Regiszterének (a továbbiakban: GSzR), illetve az ahhoz tartozó alregiszterek működtetése, szakmai fejlesztése, a regiszteralapú gazdaságstatisztika megteremtése, tájékoztatás, információszolgáltatás, a GSzR-hez kötődő adatgyűjtések, illetve adminisztratív adatforrásokból származó adatok átvételének tervezése, szakmai előkészítése, feldolgozása, a minőség-ellenőrzését és javítását követően a regiszter aktualizálása, közreműködés a GSzR-ben alkalmazott statisztikai nómenklatúrák kialakításában és módosításában;
2.10.  globalizációhoz kapcsolódó vállalkozások és a globalizációs folyamatok megismerése, azokkal kapcsolatos alapadatok gyűjtése vagy részvétel az ezekre vonatkozó adatgyűjtés-szervezésben, illetve magában az adatgyűjtésben, az adatgyűjtéseken és adatátvételeken keresztül beérkező adatok kezelése, ellenőrzése, validálása, szakmai előkészítése, minőségének ellenőrzése, kapcsolattartás a kiemelt adatszolgáltatókkal és az érintett szakmai szervezettel, valamennyi, az adatfelvételek előkészítése és végrehajtása során felmerülő esemény vonatkozásában;
2.11.  globalizációhoz kapcsolódó statisztikák szakmai fejlesztése, az adatgyűjtések, illetve adminisztratív adatforrásokból származó adatok átvételének tervezése, szakmai előkészítése, feldolgozása, minőségének ellenőrzése, tájékoztatás;
2.12.  a vállalkozások befizetett adókra vonatkozó adatok átvétele és előkészítése a statisztikai adat-előállítási folyamatokban történő felhasználásra;
2.13.  a gyűjtött és átvett adatok ágazati szintű validálása;
2.14.  részvétel az elektronikus adatgyűjtési technikák fejlesztésében, új adatforrások átvételének fejlesztésében, kidolgozásában, minőség-ellenőrzésében;
2.15.  a főosztály feladatkörébe tartozó szakterületek módszertanának dokumentálása és fejlesztése;
2.16.  adat-összeállítások, elemzések, gyorstájékoztatók és egyéb szakstatisztikai kiadványok készítése a főosztály feladatkörébe tartozó szakstatisztikákból;
2.17.  közreműködés a több szakterületet érintő KSH-kiadványok kidolgozásában;
2.18.  hazai és nemzetközi tájékoztatás és adatátadások, illetve az adatokhoz való hozzáférés biztosítása;
2.19.  a főosztályhoz tartozó regiszterek tartalmának naprakészen tartása, a regiszterek karbantartásához szükséges adatfelvételek tervezése.