Ugrás a tartalomhoz

DTP1-161-4.1 YOUMIG - Az intézményi kapacitások javítása, az együttműködés előmozdítása a fiatalok transznacionális vándorlásának kezelése érdekében

A projekt neve: DTP1-161-4.1 YOUMIG - Az intézményi kapacitások javítása, az együttműködés előmozdítása a fiatalok transznacionális vándorlásának kezelése érdekében.

A projekt időtartama: 2017. január 1. – 2019. június 30.

Elnyert támogatási összeg az összes partnerre vonatkozóan: 2,718,853.10 EUR

Partnerség:

 • Vezető partner: Központi Statisztikai Hivatal, Magyarország;
 • Szerb Köztársaság Statisztikai Hivatala, Szerbia;
 • Bulgária Statisztikai Hivatala, Bulgária;
 • Informatikai és Statisztikai Hivatal, Szlovákia (INFOSTAT);
 • Bécsi Egyetem, Ausztria (UNIVIE);
 • Gazdaságkutató Intézet, Szlovénia;
 • Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Románia;
 • Társadalomtudományi Kutatóintézet, Szerbia;
 • Délkelet-Európa Kutatóintézet, Németország (IOS);
 • Maribori Fejlesztési Ügynökség, Szlovénia;
 • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Magyarország;
 • Graz Önkormányzata, Ausztria;
 • Pozsony-Récse Önkormányzata, Szlovákia;
 • Kanizsa Önkormányzata, Szerbia;
 • Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, Románia;
 • Burgasz Önkormányzata, Bulgária.
Társult partnerek:
 • Ausztria Statisztikai Hivatala, Ausztria;
 • Népességkutató Szövetségi Intézet, Németország;
 • Karlsruhe Önkormányzata, Németország.


Irányító hatóság: Duna Transznacionális Program közös titkársága (DTP Joint Secretariat)

Nemzeti ellenőrző hatóság: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

Projekt leírás:
A projekt elsődleges célja a fiatalok migrációs, családalapítási, munkavállalási trendjeinek, illetve ezek okainak feltárása, és a döntéshozók számára egy, a trendeket pozitív irányba befolyásolni képes eszköztár létrehozása. Ezáltal a projekt hozzájárul a társadalmi-gazdasági növekedéshez, a munkanélküliség és az elvándorlásból fakadó demográfiai problémák hatékonyabb kezeléséhez mind lokális, mind nemzeti szinten.
A YOUMIG-projekt keretében megvalósítandó tevékenységek az alábbiakban foglalhatók össze:
 • helyi és regionális szintű társadalmi-gazdasági helyzetelemzés, különös tekintettel a fiatalok életstratégiáinak feltérképezésére;
 • a fiatalok migrációjával kapcsolatos statisztikai módszertani áttekintés és fejlesztés;
 • a fiatalok migrációjának fejlesztéspolitikai szempontú indikátorképzése, valamint ennek használatának megtanítása az érintett településeken;
 • helyi felmérés a statisztikai módszertani fejlesztések tesztelésére és a viszonyítási alap adatok rögzítésére;
 • önkormányzatok közötti együttműködés, adat- és tapasztalatcsere;
 • a fenti folyamatok eredményeire alapozott komplex helyi intézményi kapacitásfejlesztés;
 • az eredmények nemzeti és európai uniós szakpolitikákba való átültetése (ajánlások készítése);
 • kísérleti projektek és egyablakos ügyintézési modellek tesztelése az érintett településeken.
A projekt eredményeként innovatív analitikai módszerekre épülő elemzések és adathalmazok jönnek létre, amelyek a jelenlegi döntéshozók számára is hasznos útmutatásul szolgálnak, és a későbbiekben releváns alapját képezhetik további elemzéseknek.
A YOUMIG-projekt hozzájárul a Duna-régió országainak szorosabb együttműködéséhez a küldő és a fogadó országok közötti kooperáció révén, ezáltal a jelenlegi térségbeli folyamatok negatív következményeinek mérsékléséhez.

Projekt honlap: www.interreg-danube.eu/youmig