Ugrás a tartalomhoz

EKOP-2.A.2 - Sajtómegjelenések, közlemények

2014. november 21.

Széchenyi 2020 fejlécA „KSH Portál, elektronikus adatgyűjtési szolgáltatás és üzemeltetési infrastruktúra fejlesztés” tárgyú projekt zárása

 

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2014. december 31-én zárja az EKOP-2.A.2-2012-2012-0013 azonosítási számú, „KSH Portál, elektronikus adatgyűjtési szolgáltatás és üzemeltetési infrastruktúra fejlesztés” tárgyú, Európai Unió által társfinanszírozott projektjét.

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember 11-én az EKOP-2.A.2-2012-2012-0013, Európai Unió által társfinanszírozott pályázat keretében „KSH Portál, elektronikus adatgyűjtési szolgáltatás és üzemeltetési infrastruktúra fejlesztés” című pályázat megvalósítására 399.954.000 forint összegű támogatást nyert.

 

A pályázat projektnyitó értekezletére 2013. október 1-én, a projektzáró értekezletre pedig 2014. november 20-án került sor. A projektzáró értekezleten a projektvezető beszámolt a projekt céljairól, a projekt lefolyásáról és az elért eredményekről.

 

A projekt közvetlen eredményei:

  • A Központi Statisztikai Hivatal, ELEKTRA elnevezésű elektronikus adatgyűjtő rendszerének továbbfejlesztésével lehetővé tette a Hivatalos Statisztikai Szolgálat adatgyűjtői részére az adatgyűjtő rendszer használatát. Az ELEKTRA rendszer eddig kizárólag a KSH adatgyűjtéseinek lebonyolítására szolgált, ELEKTRA-TIR elnevezésű tevékenységirányító alrendszere csak a hivatal belső hálózatáról, a KSH adatgyűjtői részére volt elérhető. Az ELEKTRA-TIR alrendszer a projekt eredményeként mostantól hozzáférhető a Hivatalos Statisztikai Szolgálat adatgyűjtői részére is.

  • A KSH munkatársai az elektronikusan gyűjtött statisztikai adatokat az ADEL adat-előkészítő informatikai rendszer segítségével ellenőrzik és javítják. A projekt keretében elkészült az ADEL rendszer funkcionalitásához a Hivatalos Statisztikai Szolgálat adatgyűjtői részére is hozzáférést biztosító Web-ADEL rendszer.

  • A KSH az ELEKTRA rendszert 2012. október 1-én helyezte éles üzembe, majd adatszolgáltatói részére 2013. január 1-től tette kötelezővé a használatát. Ma a rendszer 138 adatgyűjtés adatainak fogadására képes. Az EKOP-2.A.2. ebből a Hivatalos Statisztikai Szolgálat összesen 50 új adatgyűjtésének elektronizálását támogatta, melynek eredményeként 105 KSH által végzett és 22 NFM, illetve BM által működtetett adatgyűjtés történik az ELEKTRA rendszerben.

  • Szintén a projekt eredményeként készült el a Hivatalos Statisztikai Szolgálat adatszolgáltatói és a KSH adatainak felhasználói részére a KSH portálról elérhető ügyfélszolgálati rendszer. Az ügyfélszolgálati rendszer lehetőséget ad az elektronikus kiadványok, egyedi adatállományok, statisztikai kimutatások megrendelésére, az elektronikus adatszolgáltatással kapcsolatos statisztikai szakmai és technikai segítségnyújtásra, jogszabályok és statisztikai adatok értelmezésére vonatkozó kérdések megválaszolására, az elektronikus adatgyűjtő és tájékoztatási rendszerekkel kapcsolatos hibabejelentésekre, panaszok kezelésre. Az ügyfélszolgálati rendszer részeként működő „tudásbázis” a gyors ügyintézést támogatja azzal, hogy a benne megtalálható válaszok, információk az esetek egy jelentős részében szükségtelenné teszik az ügyintéző közreműködését.

  • A felsorolt új, vagy továbbfejlesztett alkalmazások magas szintű rendelkezésre állását a projekt keretében végrehajtott IKT infrastruktúra fejlesztés biztosítja. Ennek során a KSH bővítette központi feldolgozói és hálózati kapacitását, és új védelmi eszközök üzembe helyezésével növelte informatikai rendszerének üzembiztonságát.

 

A projekt közvetett eredményei:

  • A KSH statisztikai adatgyűjtési módszertana részben informatikai rendszereiben testesül meg. Az ELEKTRA-TIR és a Web-ADEL rendszerek használatával ez a módszertan természetes módon érvényesül a Hivatalos Statisztikai Szolgálaton belül is.

  • A már két év kedvező tapasztalataival rendelkező informatikai rendszerek használatának kiterjesztése, és az ügyfélszolgálati rendszer bevezetése a statisztikai adatgyűjtések költségeinek csökkenéséhez, az adatszolgáltatói terhek mérsékléséhez vezet, végeredményben az adatminőség javulását eredményezi.

 


 

MTI, 2013. október 31.

EKOP-2.A.2 „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogató fejlesztésekre” című pályázt keretében végrehajtandó, „KSH-Portál, elektronikus adatgyűjtési szolgáltatás és üzemeltetési infrastruktúrafejlesztés” tárgyú projekt indítása a Központi Statisztikai Hivatalban.

A Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember 11-én az Európai Unió által finanszírozott EKOP 2.A.2 „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogató fejlesztésekre” konstrukció keretében a „KSH-Portál, elektronikus adatgyűjtési szolgáltatás és üzemeltetési infrastruktúrafejlesztés” című projektjének megvalósítására 399.954.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.

 

A projekt hivatalos nyitó értekezletére 2013. október 1-jén, 15.30 órától került sor a Központi Statisztikai Hivatalban. Az értekezleten a projekt vezetője ismertette a célokat, az elvégzendő feladatokat és a projekt ütemezését, valamint a KSH elnöke felkérte a kijelölt projekttagokat a projektmunkában való részvételre.

A Központi Statisztikai Hivatal pályázatában a következő célokat tűzte ki: elektronikus adatgyűjtési szolgáltatás kialakítása a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai részére, honlapfejlesztés, és a KSH Call Center infrastruktúrájára alapozva, azt internetalkalmazással kiegészítve, többcsatornás Contact Center kialakítása a Hivatalos Statisztikai Szolgálat adatszolgáltatói és a KSH adatainak felhasználói részére, valamint üzemeltetési infrastruktúrafejlesztés a megnövekedett igények kielégítésére, illetve a rendelkezésre állás szintjének emelésére.

A projekt megvalósulása erősíti a KSH szolgáltató jellegét, javítja a statisztika minőségét és előállításának hatékonyságát, a KSH portálon található Contact Centernek köszönhetően pedig a felhasználói igények gyors és magas színvonalú kiszolgálása valósul meg.

A projekt 2013. október 1. – 2014. június 30. közötti időszakban kerül megvalósításra.