Ugrás a tartalomhoz

Elnöki főosztály feladatai

Az Elnöki főosztály

 

Az Elnöki főosztály feladatai:

1. támogatja az elnöki döntéshozatalt és feladatkiadást, ellátja az elnöki titkárság feladatait, ennek keretében
  1.1. előkészíti az elnök programjait, szakmai egyeztetéseit, közszerepléseit, ellátja az ezekkel kapcsolatos koordinációt,
  1.2. beszerzi, elkészíti a döntésekhez szükséges szakmai háttéranyagokat,
  1.3. szervezi az ügyviteli teendőket;
2. szervezi, összehangolja és felügyeli az informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatokat;
3. ellátja az elnök által közvetlenül irányított személyekkel és tevékenységekkel összefüggő koordinációs és adminisztratív feladatokat;
4. az elnök utasításainak megfelelően gondoskodik szakértői, elemzői, tanácsadói, koordinációs feladatok ellátásáról;
5. részt vesz a KSH és a nemzetközi statisztikai szervezetek közötti együttműködés koordinálásában;
6. szervezi a KSH nemzetközi kapcsolatait a KSH szervezeti egységei nemzetközi tevékenységének összehangolásával, a hivatalos álláspontok kialakításával, jóváhagyatásával és képviseletének biztosításával;
7. ellátja az Európai Unió (társ)finanszírozásával megvalósuló projektekhez, pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat, ennek körében figyelemmel kíséri a megjelenő pályázati lehetőségeket, közreműködik a projektek előkészítésében, lebonyolításában, nyilvántartja a KSH projektjeit, azok dokumentumait;
8. közreműködik az elnök és az elnökhelyettes nemzetközi kötelezettségeiből adódó feladatok végrehajtásában;
9.  jóváhagyásra előkészíti a KSH éves nemzetközi utazási tervét;
10.  szervezi a hivatali nemzetközi rendezvényeket;
11.  szervezi és koordinálja az Adatvédelmi Bizottság munkáját.
12.  kialakítja, működteti és fejleszti a szervezet, folyamatok, termékek tervezésére, nyomon követésére, értékelésére szolgáló vezetői monitoring és információs rendszereket, a kapcsolódó folyamatokat;
13.  részt vesz a stratégiai tervezésben, nyomon követi a kapcsolódó tervek végrehajtását, ennek érdekében információt gyűjt szervezeti egységektől;
14.  támogatja a Hivatali szervezet, folyamatok, termékek folyamatos fejlesztésére vonatkozó döntéseket, elemzéseket, háttéranyagokat készít, javaslatot tesz intézkedésekre, fejlesztésekre.