Ugrás a tartalomhoz

ESA2010 – A nemzeti számlák felülvizsgált rendszere

Változás a nemzeti számlákban

2014 szeptemberétől a nemzeti számlák összeállításának módszertana megváltozik. Az Európai Unió 2013. május 21-én elfogadta az 549/2013/EU parlamenti és tanácsi jogszabályt. Ennek melléklete egyben az ESA2010 (European System of Accounts – A nemzeti számlák európai rendszere című módszertani kézikönyv.) Az ESA2010 felváltja a jelenleg alkalmazott ESA95-öt. Az új módszertan követi a gazdasági környezetben lezajlott változásokat, figyelembe veszi az új kutatási eredményeket és a felhasználók új igényeit.

A nemzeti számlák a gazdaságstatisztika modern rendszerének a központi elemét képezik, és szisztematikus statisztikai keretet nyújtanak a gazdasági folyamatok összegzéséhez és elemzéséhez. Ahhoz, hogy ezt a szerepet maradéktalanul betölthesse, és megfelelhessen a felhasználók változó igényeinek, naprakész rendszerként kell üzemelnie. Ezek a tényezők vezettek az eddig alkalmazott módszertan frissítéséhez, megújításához.

Az elmúlt húsz évben jelentős hatások érték a világ gazdaságait, például az információs és kommunikációs technológiák térnyerése a termelési folyamatokban, az immateriális javak, a szellemi tulajdonú termékek bővülő szerepe és a globalizáció felerősödése. E folyamatok leképezése a nemzetgazdasági elszámolásokban nem forradalmi, hanem szükségszerű változásokat jelent.

Ez az új módszertani előírás összhangban van az ENSZ által kiadott, világszerte elfogadott és alkalmazott nemzeti számla metodikával, az SNA2008-cal, így biztosítva a makrostatisztikai mutatók világszintű összehasonlíthatóságát.

Az ESA2010 fontosabb jellemzői:

  • a nemzeti számlák rendszerének legfontosabb jellemzői, alapvető vonásai változatlanok maradnak,
  • a módosításokat elsősorban a gazdaságban az elmúlt 20 évben bekövetkezett változások tették szükségessé,
  • az új rendszer konzisztens az IMF Fizetési mérleg statisztikájával (BPM6),
  • 2014 szeptemberétől e rendszer alkalmazása jogszabály által kötelező az EU-tagországok számára.

A változtatások következtében – az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében – módosulni fognak az EU-tagországok korábbi időszakra vonatkozó alapvető makrostatisztikai mutatói, így a két központi szerepet játszó mutató a GDP, a GNI értéke, valamint az említett mutatók százalékában kifejezett mutatók értékei is változhatnak.

A KSH 2014. szeptember 30-án jelentette meg az új módszertan szerint átdolgozott adatokat.

Budapest, 2014. október 8.