Ugrás a tartalomhoz

Felhasználói kapcsolatok főosztály feladatai

A Felhasználói kapcsolatok főosztály

 

A Felhasználói kapcsolatok főosztály feladatai:

1.  a felhasználói igények regisztrálását, megválaszolását, illetve a felhasználókkal történő kapcsolattartás egy csatornáját képező „Lépjen velünk kapcsolatba!” rendszer szakmai működtetése, a felhasználók visszajelzéseinek rendszerezett gyűjtése;
2.  információszolgálat működtetése, az információszolgálati Call Center működtetése;
3.  rendszeres és eseti adat- és információszolgáltatás a hazai és nemzetközi felhasználók részére, a szakstatisztikai és adatgyűjtő főosztályokkal, valamint a Módszertani főosztállyal együttműködve;
4.  a nemzetközi szervezeteknek történő adatszolgáltatás koordinációja, különösen az IMF-fel együttműködésben, ide nem értve az Európai Bizottságnak (Eurostatnak) történő rendszeres adatszolgáltatásokat;
5.  egyedi felhasználói igényekre statisztikai elemzések készítése;
6.  felhasználói kérdések megválaszolása az Eurostat által közzétett, Európai Unióra vonatkozó statisztikai adatok, valamint egyéb információk elérhetőségével kapcsolatban a hazai felhasználók részére;
7.  a KSH kutatószobák működtetése, illetve a működtetéssel kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása;
8.  a mikroadatállomány-hozzáférés szolgáltatás koordinációs feladatainak ellátása hazai és külföldi kutatók részére;
9.  a KSH-hoz érkező, statisztikai osztályozásokkal kapcsolatos besorolások elkészítése;
10.  igazolások kiadása (statisztikai számjelről, statisztikai adatokról);
11.  a kiadványok terjesztése, a statisztikai szolgáltatások teljesítésének szervezése;
12.  a felhasználói igényekhez igazodó statisztikai szolgáltatások tervezése, fejlesztése;
13.  a KSH statisztikakultúra-fejlesztési tevékenységre vonatkozó szakmai program végrehajtásához kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása;
14.  az adatkiadásokhoz kapcsolódó adminisztratív nyilvántartás szakmai működtetése;
15.  részvétel az Adatvédelmi Bizottság munkájában.