Ugrás a tartalomhoz

Földi sokaságok, égi tünemények – A statisztika a tudományok világában

Időpont: 2017. október 18. (szerda) 10:00 – 17:30
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia
Nagyterem, II. emelet
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Megnyitó
Török Ádám, főtitkár, Magyar Tudományos Akadémia
Ünnepi köszöntő
Fülöp Ágnes, főigazgató, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
PDF
Ünnepi köszöntő
Hüttl Antónia, főszerkesztő, Statisztikai Szemle
Ünnepi köszöntő
Tóth Géza, statisztikai tanácsadó, főszerkesztő, Területi Statisztika
PDF
A hivatalos statisztika modernizációja és szerepe az adatforradalom korában
Vukovich Gabriella, elnök, Központi Statisztikai Hivatal
PDF
A statisztika, mint konstruált és/vagy objektív történeti adat
Gyáni Gábor, kutatóprofesszor, Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet
Az elérhetőség szerepe a térszerkezet statisztikai vizsgálatában
Tóth Géza, statisztikai tanácsadó, főszerkesztő, Területi Statisztika
PDF
Izgalmas újdonságok a klaszteranalízisben
Vargha András, intézetvezető-helyettes, egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet
PDF
Statisztika és társadalomtudomány: oktatás és kutatás
Rudas Tamás, főigazgató, Magyar Tudományos Akadémia, Társadalomtudományi Kutatóközpont
PDF
Statisztika az orvoslásban, amikor élőlény és személy is vagyunk egyszerre
Kellermayer Miklós, professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem
PDF
Statisztikai módszerek alkalmazása a meteorológiában
Mika János, tanszékvezető, egyetemi tanár, Eszterházy Károly Egyetem, Földrajz és Környezettudományi Intézet
PDF
Statisztika a csillagászatban
Kóspál Ágnes, tudományos főmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
PDF
Az agrárgazdaság fejlődését támogató statisztika
Poór Judit, egyetemi docens, Pannon Egyetem
PDF
„Hazáját esmérő nemzet” – Az Akadémia és a statisztika a XIX. században
Rózsa Dávid, főigazgató-helyettes, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
PDF
A statisztika oktatásának helye és szerepe a magyar felsőoktatásban
Sándorné dr. Kriszt Éva, rector emerita, Budapesti Gazdasági Egyetem
PDF
Korreferátum
Mag Kornélia, elnöki tanácsadó, Központi Statisztikai Hivatal
PDF
Korreferátum
Kovács Péter, dékán, tanszékvezető, Szegedi Tudományegyetem
PDF