Ugrás a tartalomhoz

A GÉS 2000. évi számainak tartalma

MŰHELY-ELEMZÉSEK

1. szám
A 2000. év dátumváltási problémája, avagy mégsem robbant a millenniumi bomba - Kisdi János 5
Munkaerő-forgalom a piacgazdaságra történő átmenet éveiben - Plank Ferencné 9
A magyar elektronikai ipar metamorfózisa tanulságokkal, (1988-1998) - Dr. Takács József 20
2. szám
A magyar elektronikai ipar metamorfózisa tanulságokkal, (1988-1998) II. rész - Dr. Takács József 5
A fafeldolgozás múltja a számok tükrében - Dr. Tóth Sándor László 19
Az agrárágazat szerepe és termelésének főbb jellemzői Szabolcs-Szatmár-Beregben a kilencvenes években - Dajka János 31
Foglalkoztatás, keresetalakulás, 1999 - Dr. Lakatos Judit - Lindnerné dr. Eperjesi Erzsébet 43
3. szám
Az ipar és az építőipar 1999. évi tevékenysége - Molnár Beáta 5
A külkereskedelmi termékforgalom 1999-ben - Baghy Eleonóra 20
Adatvédelem, korunk új kihívása - Dr. Lakatos Miklós 38
4. szám
A gazdasági növekedést elősegítő húzóágazatok - nemzetközi összehasonlításban - Nyitrai Ferencné dr. 5
A 2000. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás előzetes eredményei - Gyimesi Kálmán 20
Vadászat, vadgazdálkodás Somogy megyében - Németh László 25
5. szám
Telefónia, 1999 - Bácskay Gábor 5
6. szám
A technika színvonalának mérése és értékelése a statisztikai adatok másodlagos feldolgozásával - Nyers József 5

MÓDSZERTAN

1. szám
Turizmus és nemzetgazdaság (Miért van szükség turizmus szatellit számlára?) - Dr. Hüttl Antónia - Dr. Probáld Ákos 39
2. szám
Az információs társadalom statisztikája Magyarországon és az Európai Unióban - Anwar Zsuzsa 53
3. szám
Az építőipari árindex számításának új módszere - Husz Mónika 47
4. szám
Többváltozós módszerek alkalmazása a kereskedelmi vállalatok szegmentációjában - Pénzes Györgyné - dr. Dudás Péter 39
5. szám
Az ipari és építőipari idősorok szezonális kiigazítása - Horváth Lajos 12
A pénzügyi derivatíva értékelése és elszámolása a Nemzeti Számlák rendszerében - Csorba László 34

STATISZTIKAI GYAKORLAT

1. szám
Nemzetközi összehasonlítások szerepe a magyar statisztikában - Nyitrai Ferencné dr 50
Mezőgazdaságról a mezőgazdaságért - Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ) 2000-ben - Gyimesi Kálmán 61
3. szám
Az EU közös agrárpolitikája 1999-ben, a WTO tárgyalások tükrében - Dr. Tassy Sándor 60
4. szám
Az Európai Gazdasági Térség közlekedés-statisztikai rendszerének aktuális kérdései - Szirony Annamária 57
Mintavételes mezőgazdasági statisztikai megfigyelések az USA-ban - Dr. Ay János 68
Az információstatisztika gyakorlata Kanadában Győrfi Mihály 71
5. szám
Az EU közös agrárpolitikájának reformja: A jövő agrárpolitikája - Dr. Tassy Sándor 59
6. szám
Statisztikai mutatószámok és számviteli megfelelőik - Dr. Duczár Dénes 26
Az ezredfordulós népszámlálás, különös tekintettel a foglalkozási információkra - Dr. Fóti János - Dr. Lakatos Miklós 34
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 2001. évi javaslata - Sulykosné Papp Edit 45
GAZDASÁGI JELZŐSZÁMOK                   68/64/74/78/76/70

GÉS-FIGYELŐ

1. szám
Magyar szakirodalom:
Ipari és építőipari statisztikai évkönyv, 1998 (Gálik Éva) 70
Külföldi szakirodalom:
A termelékenység statisztikai mérésének módszerei az USA-ban (Nádudvari Zoltán). 71
A KSH Tájékoztatási Naptára 2000. I. félév 83
A GAZDASÁG ÉS STATISZTIKA (GÉS) 1999. évi számainak tartalma 86
Nívódíj 92
2. szám
Ágazati kapcsolatok a gazdasági modellezésben (Dr. Forgon Mária) 66
Magyar szakirodalom:
Magyarország nemzeti számlái, 1997-1998 (Fazekas Katalin). 68
Kábeltelevíziós szolgáltatások, 1998 - (Bácskay Gábor) 69
Külföldi szakirodalom:
Az új osztrák statisztikai törvény (Tűű Lászlóné) dr. 71
3. szám
Külföldi szakirodalom:
Az EU vagyonértékelési módszerei (Imre József) 76
A KSH Tájékoztatási Naptára 2000. II. félév 83
4. szám
Magyar szakirodalom:
Idegenforgalom Magyarországon, 1999 (Kovács Csaba) 80
Megjelent a Külkereskedelmi statisztikai Évkönyv, 1999 (Magyarszéky Zsolt) 84
5. szám
Tájékoztató a Magyar Statisztikai Társaság Gyöngyösi üléséről (Rónainé dr. Györgyi Márta) 78
Tájékoztató az Országos Statisztikai Tanács üléséről (Dr. Bánszegi Katalin) 80
Magyar szakirodalom:
Osman Péter: A vállalatközi fejlesztőtőke-befektetés szerepe a technológia-intenzív vállalkozások finanszírozásában (Molnár Beáta) 81
Külföldi szakirodalom:
A gazdálkodási alapinformációk rendezésének korszerű megoldása
(Nádudvari Zoltán)
84
6. szám
Külföldi szakirodalom:
Motiváció a horizontális munkaszervezetekben (Nádudvari Zoltán) 72