Ugrás a tartalomhoz

HIKT2022 – Köszöntő

Kedves Adatszolgáltatónk!

A háztartások és az egyének infokommunikációseszköz-használatára irányuló évenként egyszeri alkalommal végrehajtott lakossági felmérésünk (HIKT) 2022-ben április 7-én indul. A 2020 óta tartó COVID–19 következtében átalakult társadalmi kapcsolatokban, az emberek mindennapi tevékenységeiben tapasztalható egyébként is intenzív digitalizáció tovább élénkült, esetenként szükségessé is (pl. digitális oktatás, távmunka végzés) vált.

A felmérés segítségével többek között képet alkothatunk a hazai lakosság információs és kommunikációs eszközellátottságáról, az egyéni internethasználati szokásokról, az e-közigazgatási szolgáltatások igénybevételéről, az internetes vásárlási szokásokról. Továbbá megismerhetjük a magánszemélyek által a már nem használt IKT eszközökkel kapcsolatos tevékenységeket összefüggésben a környezetvédelemmel, valamint az internethez kapcsolódó eszközök (IoT) alkalmazását. A felmérés közvetve választ ad arra is, hogy a világjárvány idején hogyan változtak az egyének szokásai a fentiekben felsorolt infokommunikációs eszköz- és technológiák használatában a korábbi évekhez képest.

A 2022. évi lakossági HIKT-felmérést április 7. és június 16. között, 557 településen, 12 011 fő megkérdezésével hajtjuk végre. A vizsgálat hagyományosan a 16–74 éves magánháztartásokban élő személyekre és háztartásukra terjed ki. A véletlen rétegzett mintavétellel kiválasztott személyek a jelzett időszakban – az egészségük védelme, illetve a környezetkímélő és költséghatékony szempontok figyelembevételével – interneten önállóan tölthetik ki a kérdőívet, vagy szükség esetén kérdezők segítségét vehetik igénybe, akik felkeresik, és mobil eszközön rögzítik a kérdésekre adott válaszaikat. Amennyiben korábban már megadták a telefonszámukat, a megkeresés telefonon is történhet. Fiatalkorú, 18 év alatti válaszadóink törvényes képviselőjük hozzájárulásával tölthetik ki a kérdőívet.

A válaszadás önkéntes, a felmérés az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban 2003-as számon került elrendelésre.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül publikáljuk. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásait maradéktalanul betartjuk. A HIKT2022-re vonatkozó egyedi eljárásrendet az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Az évenként ismétlődő felvétel jogi keretét az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló, ezen belül az „Információs és kommunikációs technológiák használata” tárgykörre is vonatkozó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/1700 számú rendelete (2019. október 10.) biztosítja. Ez a jogszabály írja elő a lakossági kikérdezésen alapuló felmérés évenkénti végrehajtását a tagországokban annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon az az egységes statisztikai adatállomány, amelyből előállíthatók az információs társadalmat jellemző statisztikai adatok és mutatók. A 2022. évi adatgyűjtés megvalósítására a Bizottság (EU) 2021/1223 végrehajtási (2021. július 27.) rendelete vonatkozik.

A felmérés eredményéről a megadott e-mail-címre tájékoztatást küldünk.


A kérdőív kitöltésének indítása