Ugrás a tartalomhoz

HIKT2023 – Köszöntő

A háztartások és az egyének infokommunikációseszköz-használatára irányuló, évenként egyszeri alkalommal végrehajtott lakossági felmérésünk (HIKT) 2023-ban április 13-án indul. Napjainkban a digitalizáció a társadalmi kapcsolatok motorja, az emberek mindennapi tevékenységeiben tapasztalható online jelenlét folyamatosan élénkül, esetenként szükségessé is (pl. digitális oktatás, távmunkavégzés) válik.

A felmérés segítségével többek között képet alkothatunk a hazai 16–74 éves lakosság információs és kommunikációs eszközellátottságáról, az egyéni internethasználati szokásokról, az e-közigazgatási szolgáltatások igénybevételéről, az internetes vásárlási szokásokról. Megismerhetjük az internetet használók digitális készségeit, a magánélet és a személyes adatok védelme érdekében végzett tevékenységeket. A felmérés választ ad arra, hogyan változnak a magánszemélyek szokásai a fentiekben felsorolt infokommunikációs eszközök és technológiák használatában a korábbi évekhez képest.

A 2023. évi lakossági HIKT-felmérést április 13. és június 30. között, 422 településen, 12 003 fő megkérdezésével hajtjuk végre. A vizsgálat hagyományosan a 16–74 éves, magánháztartásokban élő személyekre és háztartásukra terjed ki. A véletlen rétegzett mintavétellel kiválasztott személyek a jelzett időszakban – az egészségük védelme, illetve a környezetkímélő és költséghatékony szempontok figyelembevételével – interneten önállóan tölthetik ki a kérdőívet, vagy szükség esetén kérdezők segítségét vehetik igénybe, akik felkeresik, és mobileszközön rögzítik a kérdésekre adott válaszaikat. Amennyiben korábban már megadták a telefonszámukat, a megkeresés telefonon is történhet. Fiatalkorú, 18 év alatti válaszadóink törvényes képviselőjük hozzájárulásával tölthetik ki a kérdőívet.

A válaszadás önkéntes, a felmérés a 2023. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban 2003-as számon került elrendelésre.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül publikáljuk.

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásait maradéktalanul betartjuk. A HIKT2023-ra vonatkozó egyedi eljárásrendet az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Az évenként ismétlődő felvétel jogi keretét az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló, ezen belül az „információs és kommunikációs technológiák használata” tárgykörre is vonatkozó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/1700 számú rendelete (2019. október 10.) biztosítja. Ez a jogszabály írja elő a lakossági kikérdezésen alapuló felmérés évenkénti végrehajtását a tagországokban annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon az az egységes statisztikai adatállomány, amelyből előállíthatók az információs társadalmat jellemző statisztikai adatok és mutatók. A 2023. évi adatgyűjtés megvalósítására a Bizottság (EU) 2022/1399 végrehajtási (2022. augusztus 1.) rendelete vonatkozik.

A felmérés eredményéről tájékoztatást küldünk a megadott e-mail-címre.


A kérdőív kitöltésének indítása