Ugrás a tartalomhoz

HIKT2024 – Köszöntő

A háztartások és az egyének infokommunikációseszköz-használatára irányuló, évenként egyszeri alkalommal végrehajtott lakossági felmérésünk (HIKT) 2024-ben április 4-én indul. Napjainkban a digitalizáció a társadalmi kapcsolatok motorja, az emberek mindennapi tevékenységeiben az online jelenlét folyamatosan élénkül, esetenként szükségessé is (pl. digitális oktatás, távmunkavégzés) válik.

A felmérés segítségével többek között képet alkothatunk a hazai 16–74 éves lakosság információs- és kommunikációseszköz-ellátottságáról, az egyéni internethasználat és az ezzel kapcsolatos tevékenységek jellemzőiről, az e-közigazgatási szolgáltatások igénybevételéről, az internetes vásárlási szokásokról. Megismerhetjük a használt IKT-eszközökhöz kötődő tevékenységeket, az internethez kapcsolódó eszközök alkalmazását. A felmérés választ ad arra, hogyan változnak a magánszemélyek szokásai a fentiekben felsorolt infokommunikációs eszközök és technológiák használatában a korábbi évekhez képest.

A 2024. évi lakossági HIKT-felmérést április 4. és június 16. között, 422 településen, 12 010 fő megkérdezésével hajtjuk végre. A kérdezés hagyományosan a 16–74 éves, magánháztartásokban élő személyekre és háztartásukra terjed ki. A véletlen rétegzett mintavétellel kiválasztott személyek a jelzett időszakban – az egészségük védelme, illetve a környezetkímélő és költséghatékony szempontok figyelembevételével – interneten önállóan tölthetik ki a kérdőívet. Az adatszolgáltatók szükség esetén kérdezők segítségét vehetik igénybe, akik felkeresik őket, és mobileszközön rögzítik a kérdésekre adott válaszaikat. Amennyiben korábban már megadták telefonszámukat, a megkeresés telefonon is történhet. Fiatalkorú, 18 év alatti válaszadóink törvényes képviselőjük hozzájárulásával tölthetik ki a kérdőívet.

A válaszadás önkéntes, a felmérés a 2024. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban a 2003-as nyilvántartási számmal szerepel.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül publikáljuk.

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásait maradéktalanul betartjuk. A HIKT2024-re vonatkozó egyedi eljárásrendet az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Az évenként ismétlődő felvétel jogi keretét az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló, ezen belül az „információs és kommunikációs technológiák használata” tárgykörre is vonatkozó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/1700 rendelete (2019. október 10.) biztosítja. Ez a jogszabály írja elő a lakossági kikérdezésen alapuló felmérés évenkénti végrehajtását a tagországokban annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon az az egységes statisztikai adatállomány, amelyből előállíthatók az információs társadalmat jellemző statisztikai adatok és mutatók. A 2024. évi adatgyűjtés megvalósítására a Bizottság (EU) 2023/1484 végrehajtási (2023. július 18.) rendelete vonatkozik.


Adatszolgáltatói kérésre a felmérés eredményéről tájékoztatást küldünk a megadott e-mail-címre.


A kérdőív kitöltésének indítása