Ugrás a tartalomhoz

Humánstratégiai és oktatási főosztály feladatai

Humánstratégiai és oktatási főosztály

 

A Humánstratégiai és oktatási főosztály :

1. kidolgozza a KSH humánerőforrás stratégiáját, működteti a KSH egységes személyzetfejlesztési rendszerét, közreműködik a HR vonatkozású belső szabályozások előkészítésében, valamint fejleszti a KSH HR szolgáltatásait;
2. kidolgozza, fejleszti a KSH álláshely-profiljainak egységes rendszerét, ellátja a hozzájuk tartozó képesítési követelmények meghatározásával kapcsolatos koordinációs feladatokat;
3. ellátja a munkaerő-toborzással kapcsolatos feladatokat, működteti a KSH felvételi adatbankját, valamint kialakítja és koordinálja a kiválasztási, pályáztatási eljárás hivatali rendjét;
4. működteti és fejleszti a KSH teljesítményértékelési rendszerét;
5. ellátja a közszolgálati tisztviselők képzési kötelezettségével, valamint a közigazgatási képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos egyes munkáltatói feladatokat;
6. fejleszti, működteti a KSH belső képzési rendszerét, ennek keretében a KSH-Iskolát, belső képzéseket és tréningeket szervez, oktatás-módszertani támogatást nyújt, valamint ellátja a tanulmányi támogatással kapcsolatos feladatokat és coaching szolgáltatást biztosít a vezetők részére;
7. a Statisztikai koordinációs és jogi főosztállyal együttműködve részt vesz a Hivatalos Statisztikai Szolgálathoz tartozó szervezetek statisztikai tevékenységet ellátó szakembereinek szakmai továbbképzése szervezési feladataiban, valamint koordinálja az elnöknek a statisztikai szakképesítés szakmai felügyeletével kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatainak ellátását;
8. fogadja a KSH-hoz szakmai gyakorlatra jelentkezőket, megszervezi mentorálásukat;
9. ellátja a foglalkozás-egészségügyi ellátással és a kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat;
10.  ellátja a KSH ösztönzési rendszerének működtetésével és fejlesztésével, valamint az állami kitüntetésre vonatkozó elnöki előterjesztések és a hivatali elismerések adományozásával kapcsolatos feladatokat;
11.  ellátja a munkatársaknak nyújtott jóléti és családbarát szolgáltatásokkal, támogatásokkal, a hivatali csapatok sporteseményeken való részvételével, valamint a nyugállományba vonult kollégákkal kapcsolatos koordinációs feladatokat;
12.  ellátja a Szociális Bizottság titkársági feladatait és a szociális, illetve kegyeleti ellátásokkal kapcsolatos feladatokat;
13.  egyedi kijelölés alapján részt vesz hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában;
14.  ellátja a hivatali belső kommunikációval, belső rendezvények szervezésével, valamint a belső hivatali újság szerkesztésével összefüggő feladatokat.