Ugrás a tartalomhoz

Informatikai szolgáltató főosztály feladatai

Informatikai szolgáltató főosztály

 

Az Informatikai szolgáltató főosztály feladatai:

1. kialakítja és naprakészen tartja a KSH szervezeti egységei számára nyújtott informatikai és telekommunikációs szolgáltatások (a továbbiakban: infokommunikációs szolgáltatások) katalógusát;
2. gondoskodik az infokommunikációs szolgáltatások folyamatos fejlesztéséről;
3. felméri és dokumentálja a szervezet informatikai igényeit;
4. javaslatokat dolgoz ki az informatikai igények kielégítésére;
5. kezdeményezi, irányítja és ellenőrzi az informatikai fejlesztéseket;
6. támogatja az infokommunikációs szolgáltatások igénybevételét;
7. kezeli az infokommunikációs szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő hibákat és hiányosságokat;
8. üzemelteti és a szakmai igényeknek megfelelően továbbfejleszti az informatikai rendszereket és az informatikai infrastruktúrát, szükség esetén új informatikai alkalmazásokat fejleszt ki;
9. ellátja az információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat;
10.  elkészíti, rendszeresen felülvizsgálja az informatika működésével kapcsolatos stratégiai, gazdálkodási és szakmai dokumentációkat, valamint ellenőrzi azok megvalósulását;
11.  ellátja a KSH irányítása alá tartozó intézményekkel kötött megállapodásokban szereplő informatikai feladatokat;
12.  gondoskodik az informatikai beszerzési eljárások előkészítéséről, lefolytatásáról, dokumentációjáról;
13.  összeállítja a KSH Informatikai beszerzési fejlesztési tervét, valamint a hozzá kapcsolódó beszámolót;
14.  koordinálja az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezethez kapcsolódó feladatokat.