Ugrás a tartalomhoz

A 2011. évi népszámlálás térképeinek részletes tartalomjegyzéke

R: régiós adatok, M: megyei adatok, J: járási adatok, T: települési adatok

Népesség száma, összetétele – Népszámlálás, 2011
1.Száz aktív korúra jutó gyermek, 2011RM
2.Száz aktív korúra jutó idős, 2011RM
Ingázás – Népszámlálás, 2011
3.Foglalkoztatottak a lakónépesség százalékában, 2011RMJT
4.Helyben lakó és dolgozó a helyben foglalkoztatott százalékában, 2011RMJT
5.Naponta bejáró a helyben foglalkoztatott százalékában, 2011RMJT
6.Helyben foglalkoztatott a helyben lakó százalékában, 2011RMJT
7.Ingázási különbözet ezer lakosra, 2011RMJT
8.Változó településen dolgozó az ingázók százalékában, 2011RMJT
9.Naponta külföldre ingázó az ingázók százalékában, 2011RMJT
10.Átmenetileg külföldön tartózkodó ezer lakosra, 2011RMJT
Nemzetiséghez tartozás – Népszámlálás, 2011
11.Magyar nemzetiségűek aránya, 2011RMJT
12.Bolgár nemzetiségűek aránya, 2011RMJT
13.Cigány (romani, beás) nemzetiségűek aránya, 2011RMJT
14.Görög nemzetiségűek aránya, 2011RMJT
15.Horvát nemzetiségűek aránya, 2011RMJT
16.Lengyel nemzetiségűek aránya, 2011RMJT
17.Német nemzetiségűek aránya, 2011RMJT
18.Örmény nemzetiségűek aránya, 2011RMJT
19.Román nemzetiségűek aránya, 2011RMJT
20.Ruszin nemzetiségűek aránya, 2011RMJT
21.Szerb nemzetiségűek aránya, 2011RMJT
22.Szlovák nemzetiségűek aránya, 2011RMJT
23.Szlovén nemzetiségűek aránya, 2011RMJT
24.Ukrán nemzetiségűek aránya, 2011RMJT
25.Nem válaszolók aránya, 2011RMJT
Vallás, felekezet – Népszámlálás, 2011
26.Katolikus (együtt) vallásúak aránya, 2011RMJT
27.Római katolikus vallásúak aránya, 2011RMJT
28.Görög katolikus vallásúak aránya, 2011RMJT
29.Ortodox keresztény vallásúak aránya, 2011RMJT
30.Református vallásúak aránya, 2011RMJT
31.Evangélikus vallásúak aránya, 2011RMJT
32.Baptista vallásúak aránya, 2011RMJT
33.Jehova tanúihoz tartozók aránya, 2011RMJT
34.Hit gyülekezetéhez tartozók aránya, 2011RMJT
35.Unitárius vallásúak aránya, 2011RMJT
36.Metodista vallásúak aránya, 2011RMJT
37.Adventista vallásúak aránya, 2011RMJT
38.Pünkösdi vallásúak aránya, 2011RMJT
39.Izraelita vallásúak aránya, 2011RMJT
40.Iszlám vallásúak aránya, 2011RMJT
41.Buddhista vallásúak aránya, 2011RMJT
42.Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozók aránya, 2011RMJT
43.Nem válaszolók aránya, 2011RMJT
Foglalkoztatottság – Népszámlálás, 2011
44.Száz foglalkoztatottra jutó munkanélküli, 2011RMJT
45.Száz foglalkoztatottra jutó inaktív, 2011RMJT
46.Száz foglalkoztatottra jutó eltartott, 2011RMJT
47.Száz foglalkoztatott közül a mezőgazdaságban foglalkoztatott, 2011RMJT
48.Száz foglalkoztatott közül az ipar, építőiparban foglalkoztatott, 2011RMJT
49.Száz foglalkoztatott közül a szolgáltatásban foglalkoztatott, 2011RMJT
50.Száz foglalkoztatott közül a vezető, értelmiségiként foglalkoztatott, 2011RMJT
51.Száz foglalkoztatott közül az egyéb szellemi foglalkoztatott, 2011RMJT
Háztartások – Népszámlálás, 2011
52.Száz háztartásra jutó személy, 2011RM
Épület, lakás – Népszámlálás, 2011
53.Száz lakott lakásra és lakott üdülőre jutó lakó, 2011RM
54.Száz lakott lakásból a komfort nélküli, szükséglakás és egyéb lakás, 2011RM
55.Egy lakásra jutó alapterület, 2011RM
Iskolázottság – Népszámlálás 2011
56.A 15 éves és idősebb népességből legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégzettek aránya, 2011RM
57.A 18 éves és idősebb népességből legalább érettségizettek aránya, 2011RM

« Vissza