Ugrás a tartalomhoz

Közérdekű adatok - A Központi Statisztikai Hivatalra nem értelmezhető közzétételi adatok

Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 • A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása.

 

Közzétételi egység: Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve,
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe,
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása,
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege,
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás,
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitva tartási idő,
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő,
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.

 

Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 • A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról a 1992:LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok.

 

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 • A testületi szerv döntései előkészítésének rendje,
 • A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím),
 • A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai,
 • A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám),
 • A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel),
 • A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel),
 • A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje,
 • A testületi szerv üléseinek napirendje,
 • A testületi szerv döntéseinek felsorolása.

 

Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 • A testületi szerv döntéseinek felsorolása,
 • A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel),
 • A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai,
 • A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása.

 

Közzétételi egység: Támogatások

 • A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve,
 • A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások célja,
 • A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások összege,
 • A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére.

 

Közzétételi egység: Koncessziók

 • A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

 

Közzétételi egység: Működési statisztika

 • A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.