Ugrás a tartalomhoz

Lakossági adatfelvételek főosztály feladatai

Lakossági adatfelvételek főosztály

 

1. A Lakossági adatfelvételek főosztály szakterületei:
1.1.  az életmódra, az életkörülményekre, a társadalmi rétegződésre, az időfelhasználásra,
1.2.  a munkaerőre és a népesség gazdasági aktivitására,
1.3.  a háztartások költségvetésére,
1.4.  a lakosság utazási szokásaira,
1.5.  a háztartások IKT eszköz ellátottságára,
1.6.  a TURA határstatisztikára vonatkozó adatfelvételek
1.7.  a fogyasztói és piaci ár és egyéb interjú típusú adatfelvételek,
1.8.  a népszámlálások és mikrocenzusok, egyéb több évenkénti lakossági adatfelvételek és ad hoc lakossági adatgyűjtések.
 
2. A Lakossági adatfelvételek főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
2.1.  adatfelvétel-előkészítés, oktatás körében:
  2.1.1. az egyes adatfelvételek végrehajtásához szükséges szakmai ismeretek átadása a felvétel lebonyolításában közreműködő összeírók részére;
  2.1.2. az adatszolgáltatók megfelelő tájékoztatásának biztosítása, az adatszolgáltatói kérdések megválaszolása;
  2.1.3. az adatfelvételek során használt kérdőívek és egyéb segédanyagok véleményezése;
  2.1.4. közreműködés a lakossági adatgyűjtések mobileszközös összeírási rendszerének tesztelésében;
2.2.  adatbegyűjtés, sürgetés, érkeztetés, rögzítés, kódolás körében:
  2.2.1. a kitöltött kérdőívek érkeztetése, nyomon követés, összeírói feladatok ellenőrzése, minőség mérése, monitoring biztosítása;
  2.2.2. kitöltött kérdőívekről az adatok adatbázisba töltése, az adatbegyűjtés lezárása;
  2.2.3. begyűjtött adatok nómenklatúrák, osztályozások alapján történő kódolása;
2.3.  mikrovalidálás, editálás körében:
  2.3.1. a begyűjtött elemi adatok ellenőrzése az előre meghatározott validálási szempontok alapján, feltárt hibák javítása, az adat-előkészítés lezárása;
  2.3.2. az összeírók szakmai munkájáról visszacsatolás az összeírási közfeladatok ellátásáért felelős szervezet, személy részére, kapcsolattartás az összeírási közfeladatok ellátásáért felelős szervezettel, személlyel;
2.4.  az adatgyűjtések tervezési, fejlesztési feladataiban való közreműködés;
2.5.  az interjú típusú adatgyűjtések folyamatba épített ellenőrzési feladatainak ellátása;
2.6.  a KSH és a Statek Kft. közötti szakmai együttműködés biztosítása a közfeladat-ellátás keretében végzett adatfelvételekkel kapcsolatban, az adatfelvételek előkészítő feladatainak, a szakmai elvárások meghatározásának KSH-n belüli koordinálása, az elvárások teljesülésének nyomon követése, kapcsolattartás a Statek Kft.-vel.