Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági adatgyűjtések főosztály feladatai

Mezőgazdasági adatgyűjtések főosztály

 

1. A Mezőgazdasági adatgyűjtések főosztály szakterületei:
1.1.  a mezőgazdasági statisztika,
1.2.  a mezőgazdasági termelői árstatisztika, mezőgazdasági ráfordítás és árbevétel statisztika,
1.3.  a környezeti statisztika és a környezeti ráfordítások statisztika,
1.4.  a mezőgazdasági cenzusok és nagymintás mezőgazdasági összeírások adatfelvételei,
1.5.  az adatszolgáltatói regiszterek kezelése és karbantartása,
1.6.  az adatszolgáltatói regiszterek karbantartásához kapcsolódó adatfelvételek feladatainak ellátása.
 
2. A Mezőgazdasági adatgyűjtések főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
2.1.  fejlesztés, tesztelés körében: adatfelvételi programok, kérdőívek tesztelése, kérdőív-specifikációk véleményezése;
2.2.  adatfelvétel-szervezés, oktatás körében: az adatfelvételek elvégzéséhez szükséges személyi és technikai feltételek rendelkezésre állásának biztosítása, az adatfelvételt végzők oktatása, közreműködés az adatszolgáltatók és adatgazdák értesítésében adatszolgáltatási kötelezettségükről, kérdőívek, segédletek és oktatási anyagok előállítása;
2.3.  adatbegyűjtés, sürgetés, érkeztetés körében:
  2.3.1. statisztikai adatok és metaadataik begyűjtése,
  2.3.2. adatfelvételt végzők, adatszolgáltatók tevékenységének szakmai és technikai támogatása,
  2.3.3. ELEKTRA Call Centerrel kapcsolatos feladatok ellátása;
  2.3.4. be nem érkezett kérdőívek sürgetése (telefon, e-mail, levél);
  2.3.5. érkeztetések, nyomon követés, adatfelvételek folyamatba épített ellenőrzése, minőség mérése;
  2.3.6. a hiányzó kérdőívek vagy adatátvételek okainak kódolása;
2.4.  az adatbegyűjtés lezárása;
2.5.  kódolás körében: a begyűjtött adatok nómenklatúrák, osztályozások alapján történő kódolása;
2.6.  mikrovalidálás, mezovalidálás körében:
  2.6.1. a begyűjtött elemi adatok összevetése az előre meghatározott validálási szempontok szerint;
  2.6.2. az elemi szintű adatok összehasonlítása más adatforrásokból származó adatokkal;
  2.6.3. kiugró értékek azonosítása;
  2.6.4. hibás kódolás javítása;
  2.6.5. mezovalidálás;
2.7.  editálás körében:
  2.7.1. a feltárt hibák adatbeküldőkkel történő egyeztetése;
  2.7.2. előre meghatározott szabályok mentén a hibák javítása;
2.8.  az adat-előkészítés lezárása;
2.9.  regiszter-karbantartások adatgyűjtésekhez kapcsolódó feladatainak ellátása;
2.10.  közreműködés az adatfelvételek tervezési, fejlesztési feladataiban;
2.11.  a mezőgazdasági regiszter karbantartáshoz kapcsolódóan adminisztratív adatforrásokból származó adatok adatátvételi feladatai;
2.12.  az adatszolgáltatókkal való kapcsolattartás valamennyi, az adatfelvételek előkészítése és végrehajtása során felmerülő esemény vonatkozásában.
2.13.  a KSH és a Statek Kft. közötti együttműködési megállapodás keretében a nem kiemelt egyéni gazdaságok összeírásához kapcsolódó előkészítő feladatok koordinációja, a szakmai elvárások egyeztetése, az elvárások teljesülésének nyomon követése, kapcsolattartás a Statek Kft.-vel.