Ugrás a tartalomhoz

Módszertani főosztály feladatai

Módszertani főosztály

 

A Módszertani főosztály feladatai:

1. általános, illetve szakstatisztikák fejlesztését támogató matematikai-statisztikai megoldások kutatása, KSH gyakorlatba való bevezetés előkészítése, gyakorlati megvalósítás támogatása;
2. módszertani szolgáltatások biztosítása a statisztikai adatelőállítási folyamatok tervezéséhez, végrehajtásához, ellenőrzéséhez; kiemelten adatgyűjtés, adatelőkészítés, mintavétel, becslés, feldolgozás, szezonális kiigazítás, illetve felfedés elleni védelem területein;
3. a KSH módszertani keretrendszerének fejlesztése, működtetése; egységes KSH módszertani standardok kialakítása, nemzetközi módszertani standardok hazai implementálásának, adaptálásának irányítása; valamint mindezek használatának támogatása;
4. a statisztikai termékek és folyamatok, valamint a hivatali minőségmenedzsment keretrendszer működtetésének matematikai-statisztikai eszközökkel történő támogatása, fejlesztése, implementáció irányítása;
5. a KSH vállalati architektúra modelljének felügyelete, fejlesztése, standardizálás;
6. általános metaadatok (adatforrások, fogalmak, nomenklatúrák, mutatók) alrendszereinek módszertani felügyelete és fejlesztése;
7. a KSH statisztikai regisztereinek módszertani koordinációja;
8. statisztikai osztályozások koordinációs feladatai keretében a TEÁOR, TESZOR, GFO, ÖVTJ szakmai felelősi feladatainak ellátása; ezen osztályozásokkal kapcsolatos besorolási állásfoglalások felülvizsgálata;
9. részvétel az Adatvédelmi Bizottság munkájában.