Ugrás a tartalomhoz

Huszár István

Huszár István portréja1927. július 10-én, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hernádkakon született. Előbb a sárospataki tanítóképző hallgatója volt, majd 1951-ben a budapesti közgazdasági egyetemen szerzett diplomát. 1949-1953 között az egyetem statisztika tanszékén demonstrátorként, majd tanársegédként dolgozott.

1953-tól 1963-ig előbb az MDP Központi Vezetősége, majd később az MSZMP Központi Bizottsága apparátusában a terv-, pénzügyi és kereskedelmi, valamint az államgazdasági osztályon dolgozott.

1963-tól a Hivatal első elnökhelyettesének tisztjét látta el, 1969-től kezdődően pedig államtitkári rangban annak elnöke lett. 1973 és 1980 között miniszterelnök-helyettes, ezen belül 1975-től az Országos Tervhivatal elnöke. 1970-től 1989-ig az MSZMP KB. 1975 és 1980 között pedig a PB tagja volt.

1980-ban az Országos Tervhivatal elnöki tisztségéből felmentették és a Társadalomtudományi Intézet főigazgatójának nevezték ki. 1980 és 1985 között, majd 1988-tól országgyűlési képviselő volt. 1985-től a Párttörténeti Intézet igazgatója.

1988. július 4-től 1989. október 15-ig a Hazafias Népfront főtitkára, illetőleg elnök-főtitkára volt. 1989 végén nyugdíjba vonult.

Tudományos tevékenysége szerteágazó, mindenekelőtt azonban a közgazdaság elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Nagy figyelmet szentel a tervgazdaság problémáinak, valamint a gazdasági növekedés és gazdasági egyensúly, továbbá az irányítás kérdéseinek.

1969-től 1973 június végéig a Statisztikai Szemle főszerkesztője volt. Publikációi között nagy számban fordulnak elő a politika és a gazdaság összefüggéseit, illetőleg a gazdaság és a társadalmi szféra kapcsolatát, egymásrahatását elemző tanulmányok. Így számos munkája foglalkozik a jövedelmek eloszlásával, az egyes társadalmi rétegek életszínvonalának alakulásával.