Ugrás a tartalomhoz

Katona Tamás

Katona Tamás portréja1948-ban született Budapesten.

Érettségi után 1967-ben a Leningrádi Tudományegyetem matematikus szakán kezdte tanulmányait. Tanulmányai során operációkutatásra szakosodott s elkezdett demográfiai módszertani kérdésekkel foglalkozni. Szakdolgozatát népességi prognózisok számítógépes algoritmusai témakörben készítette.

1972-ben az egyetem befejezése után a KSH Népességtudományi Kutató Intézetében kezdte pályáját, ahol döntően módszertani kérdésekkel foglalkozott. Kutatási témái közé tartozott a népességi prognózisok kérdésköre, a demográfiai modellek vizsgálata, később pedig a személyi nyilvántartások szervezése és optimális működtetése, a népmozgalmi statisztika és a népszámlálások szervezése, számítógépes modellek létrehozása.

1981-től az Állami Népességnyilvántartó Hivatal Fejlesztési és Szervezési Főosztálynak vezetője, majd a hivatalvezető informatikai helyettese volt. 1990 elején átszervezés miatt átkerült a Belügyminisztériumba, ahol a BM Adatfeldolgozó Hivatal helyettes vezetőjeként a hivatal informatikai és statisztikai tevékenységét irányította. 1995-ben a KSH elnökhelyettese, majd elnöke lett.

Egyetemi doktori fokozatot a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen statisztika tárgykörből szerzett. 1984-ben a demográfia tudomány kandidátusa lett, Prognózismódszerek a demográfiában c. értekezése alapján. Felsőfokú statisztikus szakvizsgával rendelkezik társadalomstatisztika szakon.

Mintegy 30 közleménye jelent meg tudományos folyóiratokban, kutatóintézeti kiadványokban ill. könyvekben. Számos előadást tartott hazai és nemzetközi szemináriumokon, ezek egy része kötetben is megjelent.

1976 óta megszakítás nélkül, mellékállású oktató, jelenleg egyetemi docens a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Statisztika tanszékén. Részt vesz az általános statisztika és a demográfia tárgyak oktatásában, s a lehetőségek szerint részt vállal a tanszék általános kutató és oktatásfejlesztő tevékenységében. 1996-ban kinevezik a Szegedi JATE Statisztikai és Demográfiai Tanszékének vezetőjévé.

Demográfiai, statisztikai munkásságáért 1988-ban Fényes Elek Emlékérmet kapott. 1985-től 1990-ig tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Bizottságának, s alapító tagja az 1990-ben megalakuló Magyar Statisztikai Társaságnak. 1996-tól a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottságának elnöke.