Ugrás a tartalomhoz

Nyitrai Ferencné

Nyitrai Ferencné portréja1926. június 26-án született Budapesten. Elemi és középiskolai tanulmányait is a fővárosban végezte.

Az érettségit követően 1944-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakán tanult tovább, ahol 1949-ben tanári diplomát szerzett. Még ugyanebben az évben – előadóként – a Központi Statisztikai Hivatal kötelékébe lépett, amelynek egy 1950–1957 közötti megszakítástól eltekintve 1989. március 31-i nyugdíjazásáig munkatársa volt.

Nyitrai Ferencné sokoldalú statisztikai tevékenységet folytatott.

1958–1960 között az Iparstatisztikai főosztályon az input-output csoportot vezette, 1961–1963 között a Bánya-, Kohó- és Gépipari osztály, 1964–1977 között pedig az Iparstatisztikai főosztály munkáját irányította. 1978-ban a Hivatal első elnökhelyettesévé, majd 1979-től elnökévé nevezték ki államtitkári rangban.

Szakmai munkáját elismerésként több ízben kitüntették; 1988-ban Állami Díjat kapott.

Tudományos tevékenysége számottevő. 1972-ben a közgazdaságtudományok kandidátusa, 1986-ban pedig a közgazdaságtudományok doktora fokozatot szerezte meg.

Az MTA IX. osztályának tanácskozási jogú tagja, továbbá az MTA Statisztikai Bizottságának elnöke volt. Nyugdíjazása után a Minisztertanács Tanácsadó Testületének tagja lett.

Több nemzetközi társaság, így például az International Statistical Institute rendes, a Royal Statistical Society tiszteletbeli tagja volt. 1984–1989 között az Európai Statisztikusok Konferenciájának alelnöke, 1989-től pedig az International Association for Official Statistics tiszteletbeli elnöke volt.

Tudományos munkásságában a statisztika, valamint a közgazdaságtan elméleti és módszetani problémái egyaránt jelentős szerepet játszottak. A népgazdaság általános helyzetével, az ágazati kapcsolatok problémáival foglalkozó publikációi mellett figyelmet érdemelnek az általa készített nemzetközi összehasonlítások, a termelés hatékonyságát, illetőleg az egyes társadalmi rétegek életszínvonalának alakulását elemző tanulmányai.

2011. február 17-án Budapesten halt meg.