Ugrás a tartalomhoz

Pukli Péter

Pukli Péter portréjaPukli Péter a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzését követően, 1966-ban kezdett dolgozni a hivatalban. A hivatali ranglétra lépcsőfokait végigjárva elmélyült ismereteket szerzett a gazdaságstatisztika elméletének, módszertanának és gyakorlatának kérdéseiről, a statisztikai munka minden területéről. 1981-től a beruházásstatisztikai osztályt, majd 1986-tól a Kereskedelmi és közlekedésstatisztikai főosztályt vezette. A hivatal szervezetének 1990-ben történt korszerűsítésekor felelősségi körébe került az iparstatisztika és az építőipari statisztika is.

1996 és 1998 között a KSH gazdaságstatisztikáért felelős elnökhelyettesévé nevezték ki, 1998 után a hivatal statisztikai főtanácsadója lett 2003 novemberéig, amikor kinevezték a KSH elnökévé. Főszerkesztője volt a KSH „Gazdaság és statisztika” című folyóiratának, társszerkesztője a Lengyel Statisztikai Társaság „Statistics in Transition” című folyóiratának. 1996-tól tagja lett az Országos Statisztikai Tanácsnak.

Nagy szerepe volt a hivatal nemzetközi kapcsolatainak erősítésében, az EUROSTAT-tal, az OECD-vel való munkakapcsolatok kialakításában. Elnökhelyettesként, 1998 júniusában az akkori miniszterelnök megbízásából vezette az ország uniós csatlakozásához szükséges, a statisztikai fejezet átvilágításával kapcsolatos tárgyalásokat. A tárgyalások eredményességét jelzi, hogy a fejezetet derogációs kérések nélkül zárták le. A nagy múltú Nemzetközi Statisztikai Intézet (ISI) konferenciáján a magyar statisztikai szolgálatról tartott előadást.

Széles körű áttekintéssel rendelkezett a hivatal tevékenységéről, gyakorlatból ismerte a statisztikai munka minden szakaszát. Nevéhez kötődik több fontos módszertan kidolgozása, így például a beruházási árstatisztika megteremtése. Jelentős számú tudományos publikációja jelent meg, s számos előadást tartott különböző rendezvényeken.

A statisztika oktatásában is aktívan részt vállalt, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán 1995-től óraadóként, 2001 szeptemberétől tudományos főmunkatársként, 2002 júliusától további jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi docensként általános statisztikát és gazdaságstatisztikát tanított.

Szakmai munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, 1995-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje kitüntetésben részesült.

Pukli Péter pályafutása során egyetlen politikai pártnak sem volt a tagja.