Ugrás a tartalomhoz

Vukovich György

Vukovich György portréja1929-ben született Kassán. 1952-ben elvégezte a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát.

1950–1956 között a Magyar Optikai Művekben dolgozott először statisztikusként, majd vezető statisztikusként. 1956-ban került a Központi Statisztikai Hivatalba, ahol főelőadóként majd 1962–1963 között a KSH Népességtudományi Kutató Intézetében tudományos főmunkatársi beosztásban dolgozott.

1963–1966 között, három évig a kairói ENSZ demográfiai központban, az ENSZ Technikai Segély keretében oktató és tudományos kutatói munkát végzett. 1966-ban kinevezik a KSH Demográfiai Kutató Intézetének igazgatóhelyettesének. 1968–1972 között az ENSZ Genfi Irodája keretében működő Társadalmi Ügyek főosztályán dolgozott demográfus beosztásban.

1972-ben a KSH-ban történt visszatérésekor osztályvezetőnek nevezik ki, majd 1974-től 1980-ig főosztályvezető-helyettesi beosztásban dolgozott. 1980-ban kinevezték a Társadalmi Statisztikai főosztály vezetőjének, amelyet 10 éven keresztül irányított.

1990-ben kinevezték a KSH elnökévé. 1995-ben nyugdíjba vonult.

1992-ben elnöksége alatt ünnepelte a KSH fennállásának 125 éves évfordulóját. 1994. január 17-én Brüsszelben az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeként magyar részről aláírta az EK Eurostat Hivatalának azt az egyezményét, mely meghatározza a demokráciában a hivatalos statisztika szerepét, rögzíti a megfelelő információáramlás gyakorlatát.

Különböző nemzetközi szervezetek ülésein (WHO, OECD, Munkaügyi Hivatal stb.) hivatalos küldöttként gyakran képviselte az ENSZ Titkárságot, illetőleg hazatérte után a magyar Központi Statisztikai Hivatalt. Több előadást tartott külföldi fórumokon, egyetemeken demográfiai és statisztikai kérdésekről.

Hivatali és kutató munkája mellett oktatott az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán társadalom- és népesedési statisztikát, igazgatási és környezeti statisztikai tárgyköröket. Számos tudományos statisztikai ülésen vett részt mind szocialista, mind pedig tőkés országokban, mind nemzetközi szervezetekben.

1977-ben címzetes egyetemi docensi címet kapott, ugyanebben az évben védte meg kandidátusi értekezését is. Az értekezés tárgyköre a népesség és környezete kölcsönhatásai vizsgálatának módszertani vonatkozásai volt.

Tagja volt a Nemzetközi Népességtudományi Uniónak, a Magyar Szociológiai Társaságnak, a Magyar Közgazdasági Társaságnak, valamint az MTA Demográfiai Bizottságának, 1980-től pedig a Tudományos Minősítő Bizottság Szociológiai Szakbizottságának is.

Számos cikke, tanulmánya jelent meg a magyar és a külföldi szaklapokban. Szakmai munkája elismeréséül több alkalommal kitüntették: a Munka Érdemrend ezüst és arany fokozatával, Kiváló Munkáért kitüntetéssel és a Fényes Elek Emlékéremmel.

2007. szeptember 22-én hunyt el.