Ugrás a tartalomhoz

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP), 2024

A KSH feladata a Hivatalos Statisztikai Szolgálat (HSSZ) Országos Statisztikai Adatfelvételi Programjának összeállítása és végrehajtásának ellenőrzése.


A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései átalakították az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) tartalmát, ezért 2018-as évtől újra struktúrált és kibővült tartalommal jelenik meg az OSAP.


Az OSAP egyik részét képezi az Stt. 26. §-a alapján összeállított és kihirdetésre kerülő OSAP kormányrendeletben szereplő kötelező adatgyűjtések illetve az Stt. 29.§ alapján elrendelt egyéb adatátvételek köre.


Az OSAP kötelező adatszolgáltatásairól elrendelt adatgyűjtésekből előállított statisztikák információt szolgáltatnak a társadalom, a gazdaság, a környezet állapotáról és annak változásairól az állami szervek, az önkormányzatok, a gazdasági szervezetek - beleértve a pénzügyi piacokat -, a civil szervezetek, a tudományos tevékenységet végzők, a közvélemény, a média szereplői, valamint a nemzetközi szervezetek, különösen az Európai Unió intézményei számára.


Az Stt. 26. §-a alapján a Magyarországon gazdasági tevékenységet végző jogi személy, valamint a gazdasági tevékenységére vonatkozóan a gazdasági tevékenységet folytató természetes személy és a személyiségi joga szerint jogképes szervezet statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét minden év november 30-ig a Kormány rendelete állapítja meg.


Az OSAP másik részét képezik az Stt. szabályozása alapján a kormányrendeleti szabályozást nem igénylő, másodlagos adatforrásokból származó adatfelvételek, továbbá az Stt. által elrendelt népmozgalmi adatfelvételek valamint az önkéntes adatgyűjtések.