Ugrás a tartalomhoz

Statisztikai Tudományos Albizottság - Történet és küldetés

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Statisztikai Bizottsága 1860 májusában alakult a statisztika hazai felvirágoztatása és művelése céljából. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) létrejöttével a Bizottság feladata és szervezete egyaránt megváltozott, és különböző neveken működött. 1872-től Közgazdasági és Statisztikai Bizottság, ezt követően Nemzetgazdasági és Statisztikai Bizottság, illetve Statisztikai és Nemzetgazdasági Bizottság, majd 1901-től Nemzetgazdasági Bizottság néven működött 1945-ig. Hosszabb szünet után 1967 februárjában újra megalakult az MTA Statisztikai bizottsága önálló bizottságként működött 2011-ig. 2011 őszén az MTA elnökségének döntése a tudományos bizottságok új rendszeréről oda vezetett, hogy egy sor korábbi bizottság megszűnt, illetőleg egyesült. Ez az átalakulás egyebek közt az eredményezte, hogy a korábbi Statisztikai Bizottság az ugyancsak korábbi Jövőkutatási Bizottsággal összevonva 2012 januárjától Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságként működik. A Statisztikai Bizottság történetéről és korábbi munkájáról az Archívum rovatban olvashatunk.

 

Az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának Statisztikai Albizottsága (STAB) a korábbi Statisztikai Bizottság jogutódjának és hagyományainak letéteményesének tekinti magát. Ennek értelmében a STAB feladata és küldetése, hogy az MTA felé és általában a tudományos közéletben a statisztika tudományának legátfogóbb testülete legyen. Ebből következik, hogy a STAB a statisztika tudományának valamennyi átfogó kérdésével, így annak kutatásával, oktatásával, népszerűsítésével, más tudományok és a köznapi életben betöltött egyre növekvő szerepével foglalkozik. Fontos feladatának tekinti a statisztika különböző tudományterületeken történő megjelenésének áttekintését, a különböző területeken dolgozó statisztikusok kapcsolatának elmélyítését, a statisztika közös nyelvének ápolását, és általában a legtágabban értelmezett statisztikai kultúra és műveltség felkarolását. Ezen feladatok ellátása érdekében a tagsággal elektronikus levelezés és honlap segítségével folyamatos kapcsolatot tart fenn, tudományos üléseket szervez, véleményt nyilvánít és állást foglal a statisztika szempontjából lényeges kérdésekben. E tevékenysége során szoros kapcsolatra törekszik a statisztika más, hivatalos, szakmai és társadalmi szerveivel.