Ugrás a tartalomhoz

Szakstatisztikák horizontális főosztálya feladatai

Szakstatisztikák horizontális főosztálya

 

1. A Szakstatisztikák horizontális főosztályának szakterületei:
1.1. környezeti statisztika (Levegőszennyezés, Szennyvíz, Hulladék, Környezetvédelmi ráfordítások és ipar, Környezetvédelmi adók),
1.2. kommunális ellátásra vonatkozó statisztika,
1.3. energiastatisztika,
1.4. térstatisztika, területi statisztika és területfejlesztési statisztika,
1.5. vidékfejlesztési statisztika,
 
1.6. információ-, kommunikáció- és digitalizációstatisztika.
 
2. A Szakstatisztikák horizontális főosztályának statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
2.1. egyedi adatfeldolgozási szolgáltatások nyújtása a KSH szervezeti egységei részére;
2.2. a KSH környezeti statisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, minőség-ellenőrzése és adatbázisba rendezése, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatfelvételeiből, illetve adminisztratív adatforrásokból és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvételének tervezése, szakmai előkészítése, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
2.3. a környezeti számlarendszer összeállítása, módszertanának dokumentálása és fejlesztése;
2.4. a területi- és területfejlesztési statisztika, a vidékfejlesztési és a fenntartható fejlődés indikátorainak kidolgozásához statisztikai adatforrásokból, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatfelvételeiből, illetve adminisztratív és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvételének tervezése, szakmai előkészítése, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
2.5. a térségi statisztikával összefüggő hazai és nemzetközi feladatok KSH-n belüli koordinálása, a térségi tipológiák, a területi lehatárolások módszertani fejlesztése, a területi nómenklatúra karbantartása;
2.6. együttműködés a területfejlesztésben érintett állami szervezetekkel, a területfejlesztési koncepciók, fejlesztési stratégiák, operatív programok összeállításában;
2.7. a közigazgatási változások nyilvántartásához szükséges statisztikai adatfelvételek tervezése, előkészítése, szervezése, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, adatbázisba szervezése;
2.8. Magyarország Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, Magyarország Helységnévtárának szerkesztése;
2.9. a statisztikai Címregiszter aktualizálásának szakmai felügyelete, az Országregiszter vezetése;
2.10.  közreműködés a Szakstatisztikai Igazgatóság főosztályai közötti együttműködés koordinálásában;
2.11.  közreműködés a Szakstatisztikai Igazgatóság főosztályai és a többi szervezeti egység közötti együttműködés koordinálásában;
2.12.  közreműködés a Szakstatisztikai Igazgatóságot érintő tervezési folyamatok koordinálásában;
2.13.  a több területet átfogó indikátorrendszerek kezelése;
2.14.  közreműködés a több szakterületet érintő KSH-kiadványok kidolgozásában;
2.15.  közreműködés a Szakstatisztikai Igazgatóság elemzési és tájékoztatási tevékenységében;
2.16.  a gyűjtött és átvett adatok ágazati szintű validálása;
2.17.  a főosztály feladatkörébe tartozó szakterületek módszertanának dokumentálása és fejlesztése;
2.18.  adat-összeállítások, elemzések, gyorstájékoztatók készítése a főosztály feladatkörébe tartozó szakterületek témakörében;
2.19.  hazai és nemzetközi tájékoztatás és adatátadások, illetve az adatokhoz való hozzáférés biztosítása;
2.20.  az Egységes Adatfeldolgozó Rendszer szakmai felügyelete.
2.21.  a főosztályhoz tartozó regiszterek tartalmának naprakészen tartása, a regiszterek karbantartásához szükséges adatfelvételek tervezése.
2.22.  KSH információ-, kommunikáció- és digitalizációstatisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, minőségellenőrzése és adatbázisba rendezése, valamint a szakstatisztikához tartozó a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatfelvételeiből, illetve adminisztratív adatforrásokból és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvétele, feldolgozása, minőségellenőrzése és adatbázisba rendezése.