Ugrás a tartalomhoz

ELEF2019 – köszöntő

Tisztelt Adatszolgáltatónk!

2019 őszén Magyarországon harmadik alkalommal került sor az Európai lakossági egészségfelmérés lebonyolítására (ELEF2019).

Az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK számú rendelete előírja a lakossági kikérdezésen alapuló felmérés ötévenkénti végrehajtását a tagországokban, abból a célból, hogy rendelkezésre álljon az a minimális statisztikai adatállomány, amelyből kiszámíthatók a minden tagállamtól elvárt mutatók, az ún. egészségindikátorok. Az első harmonizált felmérést Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2009-ben bonyolította le. A felmérés második fordulójával kezdve az adatgyűjtés végrehajtását bizottsági rendelet szabályozza. A 2019. évi adatgyűjtésre a Bizottság 255/2018/EU számú rendelete vonatkozik.

A személyes kikérdezésen alapuló felmérések segítségével képet alkothatunk a lakosság egészségi állapotáról, az életvitel jellemzőiről, az önellátással kapcsolatos korlátozottságról, valamint a testmozgásról, a táplálkozásról, az egészségkárosító szokásokról és az egészségügyi ellátórendszer igénybevételéről, az ellátással való elégedettségről, illetve egyéb, az egészséget befolyásoló tényezőkről.

A vizsgálat hagyományosan a 15 éves és idősebb, magánháztartásokban élő lakosságra terjed ki, az adatgyűjtésből az intézményekben – pl. idősek otthonában, bentlakásos szociális intézményekben, börtönben – élők kimaradnak.

A válaszadás önkéntes. Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül publikáljuk. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásait maradéktalanul betartjuk. Az ELEF2019-re vonatkozó egyedi eljárásrendet az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.

A 2019. évi lakossági egészségfelmérés szeptember 16. és december 31. között, 510 településen, 12 002 fő megkeresésével zajlott. A véletlen mintavétellel kiválasztott személyek a jelzett időszakban interneten önállóan tölthették ki a kérdőíve(ke)t vagy igénybe vehették a KSH kérdezőinek segítségét, akik felkeresték, és mobil eszközön rögzítették a kérdésekre adott válaszaikat.

Az ELEF2019 válaszadóinak egy kisebb csoportján (ahogyan 2009-ben és 2014-ben is) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálatot (OTÁP2019) végzett. Bővebb információk a www.ogyei.gov.hu/otap2019 weboldalon találhatók.