ELEF2019 – az adatfelvétel végrehajtása

Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) előkészítéséhez kétlépcsős rétegzett mintavételt alkalmaztunk, a rétegzés a megyék és a településméret szerint történt. A mintavétel módszerét a KSH dolgozta ki, a címeket a Belügyminisztérium személyi adat- és lakcímnyilvántartása biztosította. A teljes mintába 10 470 magánháztartásban élő, 15 éves és annál idősebb személy került, az ország 510 településéről. Ha a kiválasztott személynek van vele közös háztartásban élő, 6 hónapos és 14 éves életkor közötti gyermeke, megkérjük arra, hogy róla is szolgáltasson adatokat. Több gyermek esetén adott szempontok szerint kell kiválasztani azt az egyet, akire a kérdéseket vonatkoztatni kell.

A felmérés szeptember 16. és 30. között elektronikus adatgyűjtéssel, október 1. és december 16. között személyes interjúkkal történik. A kiválasztott személyeket névre szóló felkérő levéllel tájékoztatjuk a felmérés céljáról, idejéről és a válaszadás lehetséges módozatairól. A levél tartalmazza az internetes adatszolgáltatáshoz szükséges egyedi kódot is. Mintegy 250, fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdező működik közre az adatgyűjtésben, akik – ha az adatszolgáltatók igénylik személyes segítségüket – mobil eszközön rögzítik a válaszokat.

Az ELEF2019 válaszadóinak egy kisebb csoportján – ahogyan 2009-ben és 2014-ben is – az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálatot (OTÁP2019) végez. Bővebb információk a www.ogyei.gov.hu/otap2019 weboldalon találhatók.

A válaszadás önkéntes. Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül publikáljuk. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásait maradéktalanul betartjuk. Az ELEF2019-re vonatkozó egyedi eljárásrendet az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.