Ugrás a tartalomhoz

Életminőség-statisztikai főosztály feladatai

Életminőség-statisztikai főosztály

 

1. Az Életminőség-statisztikai főosztály szakterületei:
1.1. foglalkoztatásra,
1.2. munkaerőre,
1.3. keresetre,
1.4. társadalmi rétegződésre,
1.5. életkörülményekre,
1.6. egyéni és társadalmi jóllétre,
1.7. háztartásokra és családokra,
1.8. oktatásra,
1.9. kultúrára,
1.10. sportra,
1.11. időfelhasználásra,
1.12. egészségügyre,
1.13. szociális ellátásra,
1.14. nonprofit intézményekre,
1.15. igazságszolgáltatásra
vonatkozó statisztika.
2. Az Életminőség-statisztikai főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
2.1. a foglalkoztatással, a munkanélküliséggel és a munkavégzéssel, valamint a keresettel, a munkaerőköltséggel, a betöltött és üres álláshelyekkel, illetve a sztrájkkal kapcsolatos KSH-adatfelvételek tervezése, előkészítése, a begyűjtött adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, a KSH-n belüli, hazai és nemzetközi adatátadások teljesítése, más szervezetektől történő adatátvétel;
2.2. a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinél felvett munkaügy-statisztikai adatok, illetve adminisztratív adatforrásokból származó munkaerő-piaci információk átvétele, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, a KSH-n belüli hazai és nemzetközi adatátadások teljesítése;
2.3. az életmódra, életkörülményekre, az egyéni és társadalmi jóllétre, társadalmi rétegződésre, a háztartások költségvetésére, fogyasztására, jövedelmére vonatkozó adatfelvételek tervezése, előkészítése, a begyűjtött adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, a KSH-n belüli, hazai és nemzetközi adatátadások teljesítése;;
2.4. az egész életen át tartó tanulásra, az időfelhasználásra, valamint a tömegkommunikációra (televízió- és rádióműsor-szolgáltatás, könyv- és lapkiadás), a filmgyártásra és mozikra vonatkozó adatfelvételek tervezése, előkészítése, a begyűjtött adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, a KSH-n belüli, hazai és nemzetközi adatátadások teljesítése;
2.5. a Hivatalos Statisztikai Szolgálaton belül az oktatásra, kultúrára, sportra vonatkozó intézményi statisztikai adatok átvétele, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, a KSH-n belüli, hazai és nemzetközi adatátadások teljesítése;
2.6. az egészségügyi, szociális, nonprofit és igazságszolgáltatási statisztikai adatfelvételek tervezése, előkészítése, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatgyűjtéseiből, illetve adminisztratív és egyéb másodlagos adatforrásokból származó statisztikai adatok átvétele, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, hazai és nemzetközi adatátadások teljesítése, illetve az adatokhoz való hozzáférés biztosítása;
2.7. a szociális védelem statisztikai rendszerének összeállítása;
2.8. a Nemzeti Egészségügyi Számlák statisztikai rendszerének összeállítása;
2.9.  az egészségügyi, a szociális intézmények és a nonprofit szervezetek regisztereivel kapcsolatos szakmai felelősi feladatok ellátása;
2.10.  a főosztály feladatkörébe tartozó szakterületek módszertanának dokumentálása és fejlesztése;
2.11.  adat-összeállítások, gyorstájékoztatók, elemzések készítése a főosztály feladatkörébe tartozó szakstatisztikákból;
2.12.  közreműködés a több szakterületet érintő KSH-kiadványok kidolgozásában;
2.13.  a szakterület osztályozási rendszereinek kezelése;
2.14.  az ágazati szintű adatok validálása.
2.15.  a főosztályhoz tartozó regiszterek tartalmának naprakészen tartása, a regiszterek karbantartásához szükséges adatfelvételek tervezése.