Ugrás a tartalomhoz

Nemzetközi rendezvények

MEDSTAT V - nemzetközi tanfolyam a KSH-ban

A MEDSTAT (Euro Mediterranean Statistical Cooperation) támogatási program 5. ciklusának keretében 2024. május 8-10-én került Hivatalunkban megrendezésre a „Human resources management”: Methods and tools for the development of the staff skills and competences című tanfolyam.

A tanfolyamra Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Palesztina és Tunézia statisztikai hivatalaiból érkezett összesen 12 résztvevő, illetve Algériából és Libanonból 5-en csatlakoztak online. A tanfolyam résztvevőinek a Hivatalból Dr. Csutorás Gábor Ákos és a konzorcium vezető GOPA tanácsadó cég szakértője, Driss Afza tartottak előadásokat. A három napos tanfolyam során feldolgozott témakörök között szerepelt a stratégiaialkotási tevékenység, az új munkatársak szervezeti integrációját támogató folyamatok és módszertani megoldások, a statisztikai tevékenységet ellátó szakemberek kompetenciamodellje, a kompetenciák megjelenése a toborzás-kiválasztás, az értékelés és a képzés folyamataiban. Emellett szó esett többek között a teljesítményértékelés módszertani támogatásáról, a vezetői kompetenciafejlesztés gyakorlatairól, tudásmenedzsmentről és a belső képzés rendszerének felépítéséről, valamint a HR-adminisztrációt, a belső kommunikációt, távoktatást támogató digitális HR megoldásokról. Az előadások során rövid elméleti háttér ismertetését követően a hazai, illetve hivatali gyakorlatok és tapasztalatok bemutatására került sor, melyek mindegyikét követően lehetőség nyílt a szakmai konzultációra is.

Az angol és francia nyelvű előadásokat 4 tolmács fordította folyamatosan francia és arab nyelvre.Észak-macedón statisztikusok tanulmányútja

Tanulmányúton járt a Központi Statisztikai Hivatalban (KSH) Észak-Macedónia Statisztikai Hivatalának négy kollégája 2024. március 25–26-án. A látogatás célja a Peer Review-hoz kapcsolódó kommunikációs stratégia, illetve a magyarországi audit során használt kommunikációs eszközök és tevékenységek megismerése volt.

A kétnapos tanulmányút során a macedón munkatársak átfogó képet kaptak a KSH Kommunikációs főosztályának működéséről, feladatairól és céljairól, az eddigi három hazai Peer Review tapasztalatairól, az auditok kommunikációt érintő ajánlásairól, valamint a legutóbbi Peer Review külső és belső kommunikációjáról, illetve a Hivatalos Statisztikai Szolgálat KSH-n kívüli szervezeteivel folytatott kommunikációról, a velük való együttműködésről.

A látogatás során kollégáink betekintést nyerhettek az Észak-Macedón Statisztikai Hivatal jelenlegi helyzetébe, megismerhették a hivatal jövőbeli céljait, illetve a hamarosan náluk is esedékessé váló Peer Review-val kapcsolatos kommunikációs elképzeléseket.Cseh elnöki látogatás a KSH-ban

2024. március 12-én és 13-án hivatalunkba látogatott a Cseh Statisztikai Hivatal elnöke, Marek Rojíček, elnökhelyettese, Jaroslav Sixta és nemzetközi főosztályának vezetője, Marcela Ernest Jindrová. A delegációt Kincses Áron elnök úr, Valkó Gábor és Ádám Dénes elnökhelyettes urak, Bóday Pál elnöki tanácsadó és Pál Tamara, a Nemzetközi kapcsolatok osztályának osztályvezetője fogadta.

A látogatás célja a statisztikai hivatalok kapcsolatának erősítése, egymás jó gyakorlatának mélyebb megismerése az automata kódolás, a scanner adatok felhasználása, a supply-use táblák nemzeti számlákba integrálása és az innováció területén.

Csehország és Magyarország mérete és népessége közel megegyező, és Közép-Európán belüli földrajzi elhelyezkedésük is indokolja a közös gondolkodást. A 20. század történelmi eseményei hasonlóan érintették országainkat, és hatottak a társadalom mai helyzetére, így az általános gazdasági felfogás és megoldásra váró kihívások is közel állnak egymáshoz.

Hivatalunk részéről az eszmecserét szakértőink előadásokkal, háttéradatokkal és kérdés felvetésekkel támogatták. A közös megoldási javaslatok kapcsán a két hivatal elnöke egyetértett abban, hogy a szorosabb együttműködést szükséges kiterjeszteni a két ország között szakértői szinten is.Bosnyák statisztikusok tanulmányútja a KSH-ban

2024. március 4-6-ig Hivatalunk 15 bosnyák kollégát (Bosznia-Hercegovina Statisztikai Hivatalából (BiH/BHAS), a Boszniai Szerb Köztársaság Statisztikai Intézetéből (RSIS) és a Bosznia-Hercegovinai Föderáció Statisztikai Intézetéből (FIS)) látott vendégül „Agricultural Census: Communication and promotion” témában.

A 3 napos tanulmányút a Bosznia-Hercegovinában több mint hatvan év után végrehajtásra kerülő agrárcenzus előkészítésének segítését szolgálta. A bosnyák kollégák átfogó képet kaptak a 2020. évi magyar Agrárcenzus előkészületeiről, az uniós és hazai adatigények teljesítéséről. Az előadásokban kollégáink külön hangsúlyt fektettek az Agrárcenzushoz kapcsolódóan elvégzett fejlesztések, az alkalmazott módszertan bemutatásra, kitértek továbbá a területi végrehajtás elemeinek, az ellenőrzési szabályok, validálás, imputálás, valamint a kommunikáció egyes szakaszainak, és az azokban alkalmazott innovatív megoldásoknak a bemutatására.

A látogatás alkalmával kollégáink is megismerhették a bosnyák előkészületeket, terveket, és alkalom nyílt ezek megvitatására, a hazai tapasztalatok adaptálhatóságára. Az előadások során kollégáink kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy tapasztalataikkal segítsék Bosznia-Hercegovina agrárcenzusának sikeres előkészítését.Bosnyák és koszovói tanulmányút a KSH-ban

2024. február 27-28-án Hivatalunk a Bosznia-Hercegovinai és Koszovói Statisztikai Hivatal felkérésére öt kollégát fogadott „Implementing standards for metadata and data exchange” témában.

A két napos tanulmányút során a bosnyák és koszovói munkatársak átfogó képet kaptak a hivatal metaadatkezeléséről, valamint az SDMX használatáról. A látogatás során kollégáink is beleláthattak a két ország hivatalának jelenlegi helyzetébe és megismerhették a hivatalok SIMS bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatait. A KSH szakértői az előadásokban kiemelt figyelmet fordítottak az adatátadásokra, és az SDMX használatának implementálására a népszámlálási adatbázisban és más területeken. A kollégák gyakorlati példákon keresztül bemutatták, hogyan lehet hatékonyan kezelni a metaadatokat a statisztikai adatelőállítási folyamat során, hogyan változott a KSH minőségjelentési gyakorlata az elmúlt években, valamint megosztották a hivatal honlapjának megújítására vonatkozó terveket. Bemutatták továbbá az Eurostat felé történő adatátadások jogi hátterét, hogy mióta használja a KSH az EDAMIS-t és az ESS-Metadata Handlert; illetve korábban milyen adatátadási csatornák léteztek.Folytatódik a V4 országok statisztikai együttműködése

A Visegrádi Együttműködés szlovák elnöksége keretében találkozott a magyar, a cseh, a lengyel és a szlovák nemzeti statisztikai hivatal elnöke 2022. november 29-én, Pozsonyban. A főstatisztikusok megvitatták a régió legfőbb statisztikai kihívásait, röviden ismertették a nemrég befejezett népszámlálás első nemzeti eredményeit és tapasztalatait. Napirenden szerepelt az együttműködés munkaprogramjának frissítése, amelynek keretében megállapodtak arról, hogy a fogyasztói ár-statisztika és a geostatisztika területén szakértői szintű egyeztetéseket szerveznek. Az európai és nemzetközi rendezvények további lehetőséget teremtenek arra, hogy elnöki szinten rendszeresen tudjanak egyeztetni a V4 országok.
A KSH is képviselte magát az ENSZ statisztikai Világfórumán

2021. október 3-6-a között Bernben tartották az ENSZ által szervezett Adat Világfórum ülését, amelyen részt vett Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke is. Az ENSZ 2030-as fenntartható fejlődési menetrendjéhez közvetlenül kapcsolódó globális jelentőségű eseményen Dr. Vukovich Gabriella egyebek mellett egyeztetéseket folytatott az ENSZ főstatisztikusával, az ENSZ Statisztikai Bizottság bürójának tagjaival, illetve kétoldalú szakmai megbeszéléseken vett részt a Világfórumon részt vevő statisztikai hivatalok vezetőivel. Bővebben>>>V4 főstatisztikusok találkozója

Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nemzeti statisztikai hivatalainak elnökei 2020. október 15-én találkoztak videokonferencia keretében. A hivatalok vezetői megvitatták az együttműködésnek a lengyel elnökség idejére tervezett programját. A program több szakmai műhelymunkát irányoz elő, egyebek mellett a jövedelem, a fogyasztás és a vagyon számbavételének, illetve mikro és makro szintű megközelítésének összehangolása, a határokon átnyúló folyamatok, elsősorban a külkereskedelem, a termelési láncok, a nemzetközi vállalkozások tevékenységének statisztikája élveznek prioritást az együttműködés során a következő időszakban. Emellett jövő év tavaszára tervezi a négy statisztikai hivatal a V4 országokat bemutató közös kiadvány megjelentetését is.Lett statisztikusok tanulmány útja a KSH-ban

A lett statisztikai hivatal munkatársai 2019. szeptember 11–12-én tanulmányi látogatást tettek a KSH-ban mezőgazdasági statisztika módszertani modernizációja témakörben.
Ittlétük alatt átfogó képet kaptak a hazai mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtésekről, a talajtápanyag-mérleg számítási módszertanról, illetve ennek az üvegházhatású gázok leltárával történő harmonizációjáról.
A program során Patay Ágnes, Tóth Péter és Lovas Katalin az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa tartottak előadást. Kollegáink bepillantást nyerhettek a lett hivatal mezőgazdasági témájú adatgyűjtéseibe.
A rendezvény mindkét fél számára sikeres volt.62. ISI Konferencia

2019. augusztus 19–23-án 62. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Statisztikai Intézet (International Statistical Institute) konferenciáját, amelynek idei helyszíne Malajzia fővárosa, Kuala Lumpur volt. A Nemzetközi Statisztikai Intézet kétévente megrendezésre kerülő globális rendezvénye a nemzetközi statisztikai társadalom legjelentősebb tudományos fóruma, amelyen Dr. Vukovich Gabriella elnök asszony mint az ISI Tanácsának tagja, illetve az ISI 2019–2021-es időszakra megválasztott alelnöke vett részt. A megválasztás eredményét hivatalosan az ISI 2019. augusztus 22-én tartott közgyűlése fogadta el és jelentette be a kongresszuson, a tisztséggel járó munka a kongresszust követően kezdődik.
Elnök asszony a “Private Public Partnerships to Improve Capacity to Measure SDGs” című szekcióban felkért vitaindítóként az állam és a magánszektor együttműködésében rejlő lehetőségeket emelte ki, valamint hangsúlyozta, hogy a Fenntartható Fejlődési Célok, illetve az Agenda 2030 teljesítéséhez elengedhetetlen ez a jellegű összefogás. A résztvevők egyetértettek azzal a gondolattal is, hogy a legfontosabb és egyik legsürgetőbb kapacitásbővítés a felhasználók statisztikai ismereteinek fejlesztése. A KSH elnöke az „Official Statistics: Challenges and Opportunities in NSOs and Central Banks” című, a hivatalos statisztika lehetőségeivel és jövőbeni kihívásaival foglalkozó szekcióülés levezető elnökeként tartott beszédében kiemelte, hogy „a változás szükséges, és a körülöttünk folyamatosan változó környezethez rugalmasan kell a nemzeti statisztikai hivataloknak alkalmazkodni”. Ugyanezt a témát, más fókusszal járta körül az egyik ebédidőben szervezett szeminárium, amelyet szintén Dr. Vukovich Gabriella szervezett és elnökölt. A jelenlévők arra keresték a választ, hogy a hivatalos statisztikai alapelvei (Fundamental Principles of Official Statistics) megfeleltethetőek-e a hivatalos statisztikát fenyegető veszélyeknek, mint az erőforráshiány és új prioritások, vagy meg kellene újítani azokat, illetve hogy a hivatalos statisztika hogyan tud reagálni a megváltozott felhasználói igényekre és az új típusú adat-előállítók által okozott minőségi, pontossági és adatvédelmi kérdésekre.
Az idei kongresszus a KSH vonatkozásában a tekintetben is kiemelkedő jelentőségű volt, hogy öt munkatársunk is bemutathatta a szakterületét érintő hazai tapasztalatokat és fejlesztéseket hozzájárulva ezzel a hivatalos statisztika aktuális kérdéseinek megválaszolásához.
Mújdricza Ferenc (Módszertani főosztály) Experiences with the theme coding method of cognitive questionnaire testing at Hungarian Central Statistical Office
Patay Ágnes (Ágazati statisztikai főosztály) New ways to increase motivation of respondents in Hungary
Pécs Mária (Módszertani főosztály) Plutus – A new tool to standardise the metadata of seasonal adjustment
Ritzlné Kazimir Ildikó (Nemzeti számlák főosztály) Handling technological changes by time varying coefficient model analysis in flash estimate of gross value added in information and communication industry
Wéber András (Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály) Premature cancer morbidity and mortality conditions through the epidemiological transitions - The case of Hungary, Austria and Denmark

További információk a konferenciáról itt találhatók: https://www.isi2019.org/Koreai tanulmányi út

2019. július 10–11-én Dél-Korea nyolcfős delegációja tett tanulmányi látogatást hivatalunkban. A küldöttség a dél-koreai statisztikai hivatal, valamint Chuncheon és Suwon regionális kormányzati hivatalok vezető munkatársaiból állt és képviseltette magát a kultúráért, sportért és turizmusért felelős minisztérium, illetve a kereskedelemért, iparért és energetikáért felelős minisztérium is.
A kétszer félnapos látogatás során a távol-keleti vendégek előadásokat hallgattak a magyar és az európai statisztikai rendszerről, nemzetközi kapcsolatainkról, a KSH statisztikai adat-előállítási folyamatát támogató módszertanokról és architekturális keretekről, a KSH minőségmenedzsmentjéről, valamint a felhasználók fő csoportjairól és igényeik kiszolgálásának új megoldásairól, a felhasználóknak nyújtott szolgáltatásainkról.
Előadást tartott Ábry Csaba, Bakos Norbert, Mátyás-Bodovics Edina, Dr. Nagy Eszter, Ordaz-Németh Andrea, Petres Andrea, Vereczkei Zoltán és Zeisler Judit.
A magyar–koreai/angol–koreai tolmácsolással zajlott látogatás nagyon jól sikerült, vendégeink érdeklődőek voltak, számos kérdést intéztek szakértőinkhez, az előadásokat mindig aktív beszélgetés követte.Nemzetközi Large Cases Unit tréning a KSH-ban

A Kiemelt adatszolgáltatók osztálya kezdeményezésére hivatalunk 2019. június 04–07-ig fogadta a Svéd Statisztikai Hivatal 2 fős küldöttségét, akik egy grant keretében személyre szabott tréninget tartottak a multinacionális vállalatok adatainak elemzésével kapcsolatos lehetőségekről.
Ennek során a svéd kollégák átfogó képet kaptak mind az osztályon dolgozók elképzeléseiről, mind a leginkább érintett társfőosztályok és az adatgyűjtési terület véleményéről és várakozásairól. Az így kapott információk birtokában hasznos javaslatokat tettek a legnagyobb multinacionális vállalatokkal folytatott közös munka eredményeinek alaposabb kiaknázásával kapcsolatban.
A rendezvény sikeres volt mindkét fél számára.Örmény statisztikusok tanulmány útja a KSH-ban

Hivatalunk 2019. május 27–29-ig a GOPA tanácsadó cég felkérésére fogadott 4 örmény kollégát „Mezőgazdasági regiszter és összeírás„ témában.
A 3 napos tanulmányút során az örmény kollégák átfogó képet kaptak a mezőgazdasági statisztikák jelenlegi és tervezett módszertanáról.
Az előadások kiemelt figyelmet fordítottak a gazdaságszerkezeti összeírásokkal kapcsolatos jogszabályi előírásokra, módszertani fejlesztésekre, validálási, imputálási eljárásokra, illetve a mezőgazdasági regiszter szerepére az összeírások során.
A látogatás során kollégáink is beleláthattak az örmény hivatal által követett gyakorlatba és megismerhették a jövőbeli fejlesztéseik célkitűzéseit.
A nemzetközi szakértői találkozó során Valkó Gábor, Patay Ágnes, Tóth Péter, Stoll Márk Egon tartottak szakmai előadást.
A rendezvény sikeres volt mindkét fél számára.HLG-PCCB Konferencia

Dr. Vukovich Gabriella elnök asszony 2019. május 22–25-én Ulánbátorban részt vett az ENSZ globális fenntartható fejlődési keretrendszer statisztikai partnerségi, együttműködési és kapacitásbővítési magas szintű csoportjának (High Level group on Partnership, Coordination and Capacity Building) 14. ülésén. Elnök asszony a csoport társelnöke.
A rendezvény egyik kiemelt célként azt a párbeszédet folytatta, amely a fenntartható fejlődési célokat támogató olyan adatgyűjtések mennyiségi és minőségi finanszírozását járja körül, amelyek az adathiány csökkentését szolgálják, valamint a statisztikai kapacitásfejlesztés globális koordinációjának erősítésére dolgoz ki mechanizmusokat. A másik fontos téma a jövő októberben megrendezésre kerülő ENSZ 3. Adat Világfórum előkészítése volt.14th workshop on LFS Methodology

2019. május 16–17-én a KSH adott otthont a munkaerő-felmérés (MEF) éves, nemzetközi módszertani értekezletének, amelynek fő témája ez évben az adatgyűjtés volt. A workshopok keretében a munkaerő-felmérés olyan módszertani problémáit tárgyalják meg a résztvevők, amelyekkel az eurostatos szakmai értekezleteken nincsen idő, lehetőség foglalkozni. Az értekezlet elsődleges célja a véleménycsere, az egymástól való tanulás, a „jó gyakorlatok&#rdquo; keresése volt. A workshopon közel 80 kutató, szakértő vett részt Európa 36 országából. Kollégáink közül Dobszayné Hennel Judit, Mújdricza Ferenc, Németh-Kovács Éva tartottak előadást.

A megtartott előadások és szakmai anyagok a rendezvény honlapján megtalálhatóak: https://www.ksh.hu/lfs2019