Ugrás a tartalomhoz

A 2021. évi népszámlálás kérdőívtesztelése – Kapcsolódó linkek

Ha felkeltették az érdeklődését a 2021. évi népszámlálással kapcsolatos előkészületek, vagy korábbi népszámlálási adatokra kíváncsi, figyelmébe ajánljuk az alábbi honlapokat:
Népszámlálás 2011
Mikrocenzus 2016

Jogszabályi háttér

2018. évi CI. törvény a 2021. évi népszámlálásról.

362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról.

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, a 15. § (8) bekezdése.

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról.