Ugrás a tartalomhoz

OSAP - 2022. évi éves adatfelvételek kérdőívei (módosított)

Az alábbiakban közzétett, 2023-ban küldendő kérdőívek kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A kérdőívek tartalma az év végén esedékes kiküldésükig módosulhat (pl. jogszabály változás miatt).

 

Az adatgyűjtésKérdőív
nyilvántartási
száma
megnevezése
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól
1117 Munkaerőköltség-felvétel
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról, nappali ellátást, valamint fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmények adatairól
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről
1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről
1696 A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai
1811 A postai szolgáltatás és eszközei
1852 Üzletek és más telepek adatai
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről
2257 A támogatott lakhatás adatai
2445 Jelentés a startupvállalkozások tevékenységéről