Ugrás a tartalomhoz

OSAP - 2023. évi éves adatfelvételek kérdőívei (módosított)

Az alábbiakban közzétett, 2024-ben küldendő kérdőívek kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A kérdőívek tartalma az év végén esedékes kiküldésükig módosulhat (pl. jogszabály változás miatt).

 

Az adatfelvételKérdőív
nyilvántartási
száma
megnevezése
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés
1039 Éves termékstatisztikai jelentés
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól
1080 Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről
1092 Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele
1094 Gyümölcs-és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó árbevétel
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról, nappali ellátást, valamint fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmények adatairól
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről
1658 Statisztikai jelentés a bevett egyházak, a bejegyzett egyházak, a nyilvántartásba vett egyházak, továbbá azok belső egyházi jogi személyeinek tevékenységéről
1670 Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról
1696 A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés
2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés
2257 A támogatott lakhatás adatai
2445 Jelentés a startupvállalkozások tevékenységéről