Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2015.01.12.

Szakmai megbeszélés keretében találkoztak az ÁSZ és a KSH vezetői


2015. január 8-án a Központi Statisztikai Hivatalban szervezett ÁSZ-KSH elnöki találkozón vett részt Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke és szakértő kollégái. A találkozó a „Big Data” adatforradalom kihívásainak megvitatása céljából jött létre.


Az Állami Számvevőszék és a Központi Statisztikai Hivatal még 2012. november 6-án kötött együttműködési megállapodást. A megállapodás egyaránt kiterjed az oktatásra, a képzésre, a tudományos kutatásra és a szakértői tevékenységre. A jelenlegi találkozás megfelelő alkalmat nyújtott a korábbi megállapodás áttekintésére, megbeszélésére, a jövőbeni együttműködés szorosabbra fűzésére.


A Big Data, azaz az adatforradalom kérdésköre mind az ÁSZ, mind a KSH szakmai munkáját, stratégiai tervezését érinti. A megbeszélés alkalmával olyan kérdések kerültek megvitatásra, mint a jelen kor kihívásai a Big Data szemszögéből, ezen belül is az adatgyűjtés, adatszerzés, nagy tömegű adatok feldolgozása, adatvédelem kérdései.


A találkozón Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke és kollégái ismertették azokat a megállapításokat, tapasztalatokat, amelyeket az ENSZ főtitkára számára az adatforradalom témájában készített jelentés és más nemzetközi dokumentumok tartalmaznak és melynek összeállításában az ENSZ főtitkárának meghívására a KSH elnöke is részt vett. Röviden bemutatásra kerültek azok a nemzetközi és hazai Big Data statisztikai célú felhasználásával kapcsolatos projektek, amikben a KSH részt vesz.


Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke elmondta, hogy az ÁSZ 2015. I. félévi ellenőrzési tervében szerepel a közigazgatás által kezelt adatok védelmének hazai keretrendszerének és egyes kiemelt adatnyilvántartások ellenőrzése, amelynek kapcsán még szorosabban működhet együtt a két intézmény. Borsos Ferenc, az Állami Számvevőszék szakértő kollégája kitért arra is, hogy egyre több olyan pénzügyi, gazdálkodási információ van, ami bárki számára elérhető, így ez egyre nagyobb kihívást jelent az ÁSZ számára is. Itt megfogalmazódnak olyan kérdések, hogy hogyan használható fel ez a nagy tömegű adat, ki ezeknek az összegyűjtött adatoknak a gazdája, milyen minőségű következtetések alapozhatóak a nyilvános forrásból gyűjtött adatokra.


A megbeszélés alkalmával olyan kérdések is megvitatásra kerültek, hogy milyen lehetőségeket és kihívásokat jelent az adatforradalom a hazai közigazgatás számára, milyen adatfeldolgozási és -értékelési lehetőségek nyílhatnak meg. Szintén fontos megvitatandó kérdés volt, hogy megfelelően támogatja-e a jelenlegi hazai jogszabályi környezet a Big Data témakörben a közigazgatási szervezetek által végzett adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenységeket. Dr. Vukovich Gabriella többször is kitért arra, hogy szükségesnek tartja a megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberek meglétét annak érdekében, hogy a közigazgatásban minél jobban ki lehessen használni az adatforradalomban rejlő lehetőségeket. Az ÁSZ elnöke ennek kapcsán javasolta, hogy partnerségi megállapodást kell kötni olyan intézményekkel, amelyek az adatkezelés és adatfeldolgozás területén jártasak. Elmondta, hogy ki kell használni a már meglévő partnerségi megállapodásokat, hogy a témában a partnerintézményeknél rendelkezésre álló szakértelmet bevonják a fejlesztésekbe és lehetőséget lát arra, hogy ezt a jövőben beépítsék a KSH-val való együttműködésbe.


A két intézmény vezetői megállapodtak abban, hogy lehetőséget látnak arra, hogy a jövőben az adatkezeléssel kapcsolatos ellenőrzések előkészítése és tervezése szakaszában szorosabban tudjanak együttműködni, valamint egyetértettek abban is, hogy egy tudatosabb állami adatvagyon-gazdálkodási környezetet kell létrehozni, amelynek előmozdításában szintén szorosan együttműködne a két intézmény. Felmerült továbbá a lehetőség, hogy az ÁSZ közreműködőként vegyen részt a KSH-val nagy tömegű adatfeldolgozással kapcsolatos nemzetközi projektekben is.


Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu