Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2015.11.30.

Megjelent A háztartások életszínvonala, 2014 című kiadvány

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2015. november 30-án megjelentetett, A háztartások életszínvonala, 2014 című kiadványban átfogó képet nyújtunk a magyarországi háztartások életszínvonaláról, illetve életkörülményeiről a KSH Háztartási Költségvetési és Életkörülmények Adatfelvétele (HKÉF) alapján. Kiadványunk elemzései a felvétel célkitűzéseivel összhangban három fő területre összpontosítanak: jövedelmi viszonyok, szegénység vagy társadalmi kirekesztődés, illetve a fogyasztás alakulása. A jövedelemmel foglalkozó fejezet a háztartások jövedelmének nagyságát és szerkezetét, a jövedelemeloszlást és a társadalmi, illetve területi különbségeket mutatja be. A szegénység, társadalmi kirekesztődés fejezetben az Európai Uniós szabályoknak megfelelően a tagországokban alkalmazott különböző szegénységi mutatók alapján azt mutatjuk be, hogy miként változott az elmúlt időszakban a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett csoportok helyzete Magyarországon, valamint ismertetjük a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés indikátorát, amely az EU2020 stratégia keretében a szegénység elleni küzdelemre vonatkozóan megfogalmazott célok monitorozásának legfontosabb mérőszáma. A háztartások fogyasztásának alakulását ismertető fejezet a fogyasztási kiadások nagyságát és szerkezetét tekinti át. Külön fejezet foglalkozik a jóllét egyes elemeinek szubjektív megítélésével, illetve a deprivációnak az EU-ban legújabban bevezetett elemeivel.


A korábbi gyakorlatnak megfelelően a jövedelmi és fogyasztási adatok a kérdezést megelőző évre vonatkoznak. Kiadványunkban következetesen azt az évet említjük, amelyre az adott adatok vonatkoznak. Ez annyiban tér el az Eurostat adatközlési gyakorlatától, hogy az Eurostat mindig a kérdezés évét tünteti fel, nem a vonatkozási időszakot.

 

Adataink teljeskörűsítése tekintetében nagyrevíziót hajtottunk végre. A KSH 2014 decemberéig a 2001. évi népszámlálásból kialakított és továbbvezetett népességszámot használta sarokszámként a lakossági felvetélek teljeskörűsítéséhez. A revízió keretében a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvételből származó korábbi becsléseket 2011-ig visszamenően módosítottuk. Elemzéseink így már e módosult eredményeken alapulnak, s változtak a honlapunkon található statikus táblákban (STADAT) elérhető fogyasztási, jövedelmi, illetve szegénységre és társadalmi kirekesztődésre vonatkozó adatok is. Az új becsléseket megküldjük az Európai Unió statisztikai hivatalának, az Eurostat validálja és egy későbbi időpontban honlapján közzéteszi a végleges adatokat.

 

A szintén 2015. november 30-án megjelentetett, A létminimum-számítás megújítása című kiadványban a létminimum-számítás megújítására mutatunk be két javaslatot, amelyek alkalmasak lehetnek a mutatóval kapcsolatos problémák kezelésére, és alapját képezhetik egy releváns abszolút szegénységi mutatónak.

 

A lehetséges módszertanok kialakítása kapcsán a KSH a múltban és a jövőben is szakmai egyeztetéseket folytat az adatok főbb felhasználóival, így a szakpolitika, a tudományos élet képviselőivel valamint az érdekképviseletekkel.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu