Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2016.02.10.

Házasságok hete alkalmából, a párkapcsolatok alakulása

 

Magyarországon a hivatalossá lett párkapcsolatok méltó ünneplésére 2008 óta tartjuk meg a házasság hetét. A rendezvények tágabb nemzetközi környezetbe illenek: ma már négy kontinens 28 országában egy héten át áll a figyelem középpontjában a házasság. A Nagy-Britanniából két évtizede indult kezdeményezés eredetileg a Valentin-nap előtti hetet jelölte meg időpontként, ám mindinkább előfordul más időszakban is – Ukrajnában például májusban, Ausztráliában szeptemberben tartják meg.

 


Tavaly a magyar népesség körében évtizedes rekordot megközelítő számú frigy köttetett. Adataink szerint 2015 januárja és novembere között 43 190 házasságot kötöttek, ami 16,9%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit (de a teljes 2014. évi 38 780 frigyet is). A házasságkötések száma a kilencvenes évek eleje óta évről évre csökkent, ám a 2000. esztendőben megugrott: ebben az évben 48 110 házasságot kötöttek. Ezt követően tovább folytatódott a kedvezőtlen irányzat, amely 2010-ben érte el mélypontját, amikor mindössze 35 520 házasságkötés történt. Azóta lassú emelkedés figyelhető meg. A tavalyi decemberi esküvőkkel együtt a 2000. évi csúcspontot már aligha fogja elérni, de azt megközelíti a 2015. esztendei adat: a megelőző évek utolsó hónapjában 1800–2000 alkalommal fogadtak örök hűséget egymásnak a felek.

Mivel az ország lélekszáma változik, a házasságkötéseket ezer lakosra is vizsgáljuk: e tekintetben a tavalyi tizenegy hónapra számított mutató 4,8 volt, ami némileg meghaladta a 2000-ben mért magas értéket, és jóval fölötte áll a 2009 óta eltelt időszakban tapasztalt 3,6–3,9-es arányszámoknak. A nyers házasságkötési arányszámnak nevezett mutatót tekintve jelentősek az országon belüli területi különbségek. 2014-ben Zala megyében 3,2 házasság jutott ezer lakosra, ami ebben az évben a legalacsonyabb értéket jelentette hazánkban. A mutató Budapesten volt a legmagasabb, szám szerint 4,5, ami számottevően meghaladta az országos átlagot (3,9). A nyers házasságkötési arányszám az unió 28 országának átlagában az utolsó rendelkezésre álló, 2011-es adatok szerint 4,2 volt. Ezen belül kirívóan alacsony volt Bulgáriában (2,9), magas Cipruson (7,3), jóval átlag fölötti Litvániában és Máltán.

Az átlagos életkor az első házasság kötésekor másfél évtized alatt ötéves emelkedést mutatott: míg ez a szám 2000-ben a férfiaknál 27,2, a nőknél 24,7 év volt, 2014-re a férfiaknál 32,5, a nőknél 29,7 esztendőre nőtt. Az először házasulók aránya az összes megkötött frigyhez viszonyítva másfél évtizede 66–71% között mozog. A házasság kedvezőtlen kimenetelére, a válásra 2014-ben 19 576 alkalommal került sor; ez ezer lakosra vetítve 2,0, és ez 2008 óta az akkori 2,5-ről egyenletesen csökken.

A párkapcsolatok alakulását több tanulmányban tekintették át a KSH Népességtudományi Intézetének munkatársai. Vizsgálódásaikból kiderül, hogy az első tartós párkapcsolatok egytizede jön létre házastársiként, míg kilenctizedük a kilencvenes évek óta egyre elterjedtebb élettársi kapcsolatban ölt testet – és közülük minden második házasságban végződik. Figyelemre méltó az élettársi kapcsolatban élők körének változása: évtizedekkel ezelőtt a válást vagy a megözvegyülést követően választották ezt az együttélési formát, míg ma a házasságot megelőző vagy azt helyettesítő megoldásként. Kapcsolat az egymástól külön élő partnereké is: a 18–49 évesek 13%-a rendelkezik ilyen kötelékkel. A demográfusok hosszú időszakot átfogó felméréseiből kiderül az is, hogy a tudatosan egyedüllétet választók csoportja a 30–49 évesek körében mindössze 3%. Ugyanakkor ennek a korcsoportnak a 22%-a nem rendelkezik tartós párkapcsolattal, élettárssal vagy házastárssal, kétharmaduk viszont korábban már élt házasságban vagy élettársi kötelékben. Közülük minden másodiknak gyermeke is született: a férfiak 9, a nők 61%-a egyedülálló szülő.

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu