Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2017.01.12.

Hatályba lépett az új statisztikai törvény

 

Január 1-jén lépett hatályba a Központi Statisztikai Hivatal függetlenségét és a KSH elnökének jogosítványait is megerősítő 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról. Az új statisztikai törvény az adminisztratív, vagyis a közigazgatásban eleve meglévő adatok statisztikai célú felhasználásáról és a KSH statisztikai koordinációs feladatairól is rendelkezik.

 

A tavalyi év végéig hatályban lévő statisztikai törvényt huszonhárom éve, vagyis 1993-ban fogadta el az országgyűlés. Az azóta eltelt időszakban a hivatalos statisztika hazai és nemzetközi környezete, az informatikai infrastruktúra, valamint az európai uniós jogi szabályozás is alaposan megváltozott, ez pedig a KSH működésére vonatkozó nemzeti szabályozás gyökeres átalakítását is szükségessé tette.

 

Az új szabályozás legfőbb célja – összhangban az Európai Uniós törekvésekkel – a hivatalos statisztikába vetett bizalom erősítése, melyet egyrészt az intézményrendszer megerősítése, másrészt a statisztikai folyamatok egységesítése és egyértelműsítése szolgál. A most elfogadott statisztikai törvény megerősíti a Központi Statisztikai Hivatal szakmai és intézményi függetlenségét, a hivatalos statisztika pártatlanságát, objektivitását, semlegességét, valamint működésének hatékonyságát és eredményességét.

 

Az új jogszabály szerint jogszabályok, vagy közjogi szervezetszabályozó eszközök nem sérthetik a KSH szakmai függetlenségét, a KSH elnöke pedig feladatainak ellátása során nem utasítható. A törvény részletesen szabályozza a KSH elnökének és elnökhelyetteseinek kinevezésére vonatkozó szabályokat, amelyek így kizárólag szakmai kritériumokon alapulnak, és átláthatóak.

 

Az európai uniós szabályok, különös tekintettel az európai statisztikákról szóló rendeletre, kötelezettségként rögzítik a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai, köztük a Központi Statisztikai Hivatal számára az országban folytatott hivatalos statisztikai tevékenység koordinációját. Ennek biztosítása érdekében a törvény kimondja, hogy a KSH elnöke főstatisztikusi feladatkörében ellátja a Hivatalos Statisztikai Szolgálathoz tartozó szervek – például a minisztériumok vagy a Legfőbb Ügyészség – statisztikai tevékenységének koordinációját, iránymutatásokat ad ki a hivatalos statisztikai tevékenységgel kapcsolatban, és vizsgálja azok betartását.

 

A hivatalos statisztikai tevékenység során statisztikai célra felhasználható adatforrások az utóbbi években jelentősen átalakultak. Egyre gyakoribb az adminisztratív adatok, vagyis a közigazgatási nyilvántartások, adatbázisok statisztikai célú felhasználása, ami a későbbiekben az adatszolgáltatói terheket is csökkentheti. A statisztikai törvény ezért részletesen szabályozza az adminisztratív adatokhoz való hozzáférést, az ezzel kapcsolatos adatvédelmi biztosítékokat és az adatátadás gyakorlati kérdéseit.

 

Az adatszolgáltatók bizalmának megőrzése érdekében a törvény külön fejezetben szabályozza a statisztikai adatokhoz való hozzáférés lehetőségeit. Fontos garancia, hogy a törvény továbbra is egyértelműen kimondja: tilos az egyedi adatok nem statisztikai célú felhasználása. Mindezek alapján – a törvényben foglalt szűk, és szigorúan szabályozott kivételi körtől eltekintve – továbbra sem hozható nyilvánosságra az az egyedi adat, amely lehetővé teszi valamely vállalkozásnak, intézménynek vagy személynek a közvetlen vagy közvetett azonosítását.

 

Az új statisztikai törvény minden tekintetben megfelel a korszerű statisztikai tevékenység kereteit biztosító nemzetközi szabályoknak és gyakorlatnak.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu