Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2017.07.07.

210 éve született Fényes Elek

 

Ma 210 éve született Fényes Elek közgazdasági-statisztikai és földrajzi író, a KSH elődjének tekinthető Országos Statisztikai Hivatal (1848) vezetője. Középfokú tanulmányait Debrecenben végezte, majd filozófiát tanult és jogi diplomát szerzett. 23 évesen felhagyott az ügyvédi munkával, mert fontosabb feladatának tekintette az ország állapotának a feltárását, bemutatását. Az 1830-as években beutazta a korabeli Magyarországot, megfigyeléseit hatkötetes munkában adta közre. Pályafutása során több mint tíz önálló könyvet jelentetett meg, ezek némelyike több kötetre rúg, ezzel a magyar leíró statisztika egyik legtermékenyebb, legismertebb és legnépszerűbb szerzőjeként tartjuk számon. A magyarországi állapotokat tükröző munkáin kívül írt más országokról, így Ausztriáról és Török Birodalomról, de a krími háborúról is. Elismertsége, közéleti befolyása a forradalmat megelőző időszakban tetőzött. 1848 tavaszán Szemere Bertalan belügyminiszter a statisztikai hivatal megszervezésével és vezetésével bízta meg. A szabadságharc leverését követően bujdosott. 1837-ben az MTA levelező, 1858-ban rendes tagjává választották. 1876-ban hunyt el Újpesten. Emlékezetét egy budai utca is őrzi.  
Barabás Mikós litográfiája Fényes Elekről (1846)
   
   

Fényes Elek mellszobra szülőfalujában, a ma Románia területén
található Csokalyon, a valamikori családi kúria kertjében.
 
Az Allianz Biztosító 2005-ben kiadott ezüst emlékérméje Fényesről, aki az 1850-es években az Első Magyar Általános Biztosító Társaság életbiztosítási osztályának vezetője volt

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu