Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2017.09.07.

Megjelent a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexe

 

A hivatalos statisztikai tevékenység mint törvényben szabályozott közfeladat szolgálja a társadalom általános tájékozottságát, támogatja a tényekre alapozott döntéshozatalt. Célja, hogy jó minőségű statisztikai információk nyilvánosságra hozatalával valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a környezet állapotáról és annak változásairól. A most megjelent Gyakorlati Kódex célja, hogy elősegítse, magas színvonalon egységesítse e közfeladat ellátását valamennyi hazai szervezetben, amelyek a hivatalos statisztika fejlesztésében, előállításában, közzétételében részt vesznek. A Hivatalos Statisztikai Szolgálat mindenkori tagjai magukra nézve kötelező érvénnyel fogadják el a Kódex iránymutatásait, és az abban foglalt elveknek, ismérveknek megfelelve látják el a feladatukat. A Kódex olyan általános, stratégiai jellegű alapelvekre épül, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság és objektivitás, a felhasználóközpontúság és a Hivatalos Statisztikai Szolgálat koordinált és együttműködésen alapuló működése. Az alapelvek az operatív működést átható szemléletmódot képviselik, egyben keretet adnak a Hivatalos Statisztikai Szolgálat főtevékenységének, a statisztikai adat-előállítási folyamatnak.

 

    Nemzeti Gyakorlati Kódex

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu