Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2017.10.05.

Együttműködés az intézmények és a vállalkozások innováció-tudatosságának erősítéséért

 

A teljesebb körű kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) statisztikák és az intézmények és vállalkozások innováció-tudatosságát ösztönző tájékoztatás erősítése is szerepelt Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) elnökének mai tárgyalásán.

 

Az NKFI Hivatal, mint a KFI szakpolitika koordinációjáért felelős kormányhivatal és a KSH, mint Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, népességének alakulására vonatkozó hivatalos adatok közzétételéért felelős kormányhivatal közötti együttműködés erősítésének célja, hogy a KFI adatok előállításának módszertana, az adatok minősége, felhasználhatósága, valamint az adatszolgáltatás folyamata tovább javuljon. A két intézmény további célja, hogy kampányokkal erősítsék a kutatói, fejlesztői közösség, kiemelten a vállalkozások innováció-tudatosságát az adatszolgáltatási folyamatban.

 

Kiemelt közös cél, hogy pontosabb adatok álljanak rendelkezésre a vállalkozások és egyéb intézmények, szervezetek kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységéről. Ehhez az is szükséges, hogy a vállalkozások, intézmények pontosabban határozzák meg a KFI tevékenységüket és ráfordításaikat, és ezekről a statisztikai adatgyűjtések során pontosabban számoljanak be. A két Hivatal vezetői arról is egyeztettek, hogy a jövőben a KSH a kutatásfinanszírozás területéről rendelkezésre álló adatok szélesebb, teljesebb körére támaszkodik.

 

A KFI statisztikák számítása során a KSH szakértői az egyes kutatóhelyek, illetve innovatív vállalkozások egyedi adatszolgáltatására támaszkodnak. Az adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozások, szervezetek a saját mérlegelésük alapján döntik el, hogy folytattak-e innovációs tevékenységet, illetve milyen K+F tevékenységet végeztek.

 

Az innováció-tudatosság erősítése két irányból is pontosíthatja a statisztikai adatokat. Egyrészt a kitöltés szakmai támogatásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a vállalkozások az innováció jelentését, lehetséges megjelenési formáit pontosabban értelmezzék. Másrészt az innováció jelentésének és fontosságának a tudatosítása hozzájárul az innovációs kultúra erősítéséhez, a hitelesebb adatszolgáltatás ösztönzéséhez.

 

További információ:

 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Elnöki Titkárság, Kommunikációs Osztály
Telefon: +36 1 896 6120
E-mail: kommunikacio@nkfih.gov.hu

 

Központi Statisztikai Hivatal
Kommunikációs osztály
Telefon: +36 1 345 6099
E-mail: kommunikacio@ksh.hu

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu