Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2018.02.19.

A kormányzati szektor elszámolásáról

 

A magyar statisztikai hatóságok továbbra is fenntartják álláspontjukat, mely szerint az Eximbank államháztartásba való besorolása nem szolgálja a gazdasági és pénzügyi folyamatok valóságnak megfelelő bemutatását és nem felel meg a nemzetgazdasági elszámolások alapját jelentő módszertannak, az EU jogszabályba foglalt ESA2010-nek sem.

 

Az Eurostat eldöntötte, hogy saját publikációiban az Eximbankot az államháztartás részeként fogja elszámolni, ami azzal fenyeget, hogy az ország szempontjából fontos makrogazdasági mutatóra két hivatalos adat kerül közzétételre, az egyik a magyar statisztikai hatóságok Eximbank nélkül, a másik az Eurostat Eximbankkal együtt számított államadósság adata. Ezt elkerülendő a magyar statisztikai hatóságok úgy döntöttek, hogy a Túlzott Hiány Eljárás (Excessive Deficit Procedure - EDP) számításokban az Eximbankot az államháztartás részeként mutatják be.

 

A felhasználók minél gyorsabb tájékoztatása érdekében a nemzeti számlák különböző részeinek publikációs időpontja kis mértékben eltér egymástól. A Magyar Nemzeti Bank a publikációs naptárának megfelelően ma tette közzé az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak 2017. évi előzetes adatait, amelyben bemutatta az Eximbank besorolásának államadósságra gyakorolt hatását is. A 2017. évre vonatkozó EDP adatok Eurostat által validált első becslését az Eurostat és a KSH egyaránt április 23-án teszi közzé.

 

Az Eximbank államháztartásba sorolása nem érinti a GDP-arányos államadósságráta változásának 2011 óta csökkenő tendenciáját. Az adósságráta szintjét emeli meg, évente változó, 0,6 és várhatóan 1,9 százalékpont közötti mértékben.

 

 


                  Forrás: MNB.

 

Az Eurostatnak az a gyakorlata, hogy a tagországok Eximbankhoz hasonló működésű bankjainak kötelezettségeit az államadósság részeként igyekszik bemutatni, olyan változtatást jelent a kormányzati szektor elszámolásában, amely a többi szektor mutatóit is eltorzítja. A pénzügyi közvetítő rendszer súlya és szerepe, a pénzügyi közvetítés terjedelme és minősége nehezebben megítélhető, ha a besorolás következtében jelentős szervezetek kikerülnek a szektorból. Formálisan rontja ugyanakkor az EU tagállamok világpiaci versenyképességét is, mivel a kormányzati szektor súlyát a ténylegesnél nagyobbnak tünteti fel.

 

A szakmai vita háttere

 

Az Eurostat egy új, speciális intézményi kategóriába, a zártkörű (captive) pénzügyi közvetítők közé javasolta besorolni az Eximbankot. Ez a kategória a nemzeti számlák statisztikai módszertanának megújítása során (ESA 2010) jött létre a pénzügyi vállalatok szektorában és azokat a pénzügyi szervezeteket tartalmazza, amelyek nem végeznek pénzügyi közvetítő tevékenységet, nem a nyilvánossággal állnak pénzügyi kapcsolatban, hanem szűk körben, jellemzően a tulajdonostól, vagy vállalatcsoporton belülről szerzett forrásokat fektetnek be, helyeznek ki speciális céllal illetve a piacon gyűjtött forrásokat adják tovább a vállalatcsoport tagjainak. Az ide sorolt pénzügyi szervezetek – jellemzően vagyonkezelők (holdingok) és speciális pl. forrásgyűjtési célú vállalatok (SCV-k) – a tulajdonosaik „foglyai”, így intézményi önállóságuk megkérdőjelezhető.

 

A magyar statisztikai hatóságok álláspontja szerint az Eximbank nem felel meg a fenti kritériumoknak, ugyanis tényleges pénzügyi közvetítést végez, forrásait a piacról szerzi és széles körben, a piacon helyezi ki azokat. A nemzeti számlák megújított módszertani szabványa (ESA 2010) nem változtatta meg a pénzügyi közvetítők és ezeken belül a hitelintézetek definícióját, ami a szektorbesorolással kapcsolatosan ellentmondást eredményezett. A hazai statisztikai hatóságok véleménye szerint az Eurostat nem az ESA 2010 szabályaival összhangban hoz döntést egyes szervezetek kormányzati szektorba sorolásáról, ami bizonytalanságot visz a statisztikai módszertanba és megbontja a nemzeti számlák körébe tartozó statisztikák összhangját.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu