Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2018.10.03.

Átlag vs. medián keresetszámítás
Mit mutat a KSH havi kereseti adata

 

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) havonta, a bruttó és nettó átlagkereset közlésével mutatja be a keresetek alakulását. Kereseti viszonyokat több mutatóval, többek között medián és átlag alapján is lehet jellemezni, ugyanakkor ez két különböző statisztikai mérőszám, bár mindkettő a statisztikai középértékek közé tartozik. A medián érték és az átlag szembeállítása statisztikailag nem helyes, egyik mutató sem jobb a másiknál, mást mutatnak, egymás információtartalmát kiegészítik.

 

A KSH jelenleg az átlagkeresetet publikálja, elmagyarázzuk, miért.

 

A kereseti adatok változása nagy érdeklődésre számot tartó mutató, emiatt a KSH ezt havi szinten közzéteszi. Ilyen gyakoriságú publikáláshoz az adatszolgáltatói terhek szinten tartása mellett a havi intézményi munkaügyi adatgyűjtésből származó adatok használhatók. Ez az adatkör a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, költségvetési intézményeknél és a megfigyelésbe bevont nonprofit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állókra vonatkozik. A megfigyelés nem terjed ki a magyarországi munkavállalók teljes körére. Az átlagkereseti adatokat biztosító adatgyűjtésben a megkérdezett szervezetek a munkavállalók egy-egy csoportjára összesítve jelentik az adott hónapra vonatkozó kifizetett keresettömeget és az adott csoport havi átlagos állományi létszámát. Egy adott csoport (például a teljes munkaidőben alkalmazásban állók) átlagkereseti adata a keresettömeg és az átlagos állományi létszám hányadosaként áll elő. Ebből az adatgyűjtés összesített információi kizárólag átlagkereseti adatok publikálását teszik lehetővé, a keresetek személyi szintű eloszlására, illetve a helyzeti középérték (medián) meghatározására ez az adatforrás tehát nem alkalmas.

 

 

A medián egy helyzeti középérték, ami azt mutatja, hogy ha a keresőket sorba rendezzük keresetük alapján, mennyit keres a rangsor középső tagja, azaz mennyi annak a keresete, akinél a dolgozók fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres.

 

 

A kereseti adatok jobb megismeréséhez részletesebb adatok, statisztikai információk szükségesek. A KSH kiemelten fontosnak tartja, hogy a kereseti adatok kapcsán további információval szolgáljon a felhasználók számára. Ennek érdekében a KSH 2019-ben – alapos módszertani előkészítés után – megújítja a keresetstatisztikai adatgyűjtését: a havi létszám és keresetinformációkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal járulékbevallásából állítja elő és publikálja, a havi munkaügyi adatgyűjtés kivezetésével párhuzamosan.

 

A fejlesztés egyrészt az adatszolgáltatói teher jelentős csökkenését vonja maga után, másrészt az alkalmazott adatforrás rendkívüli információtöbblettel bír a keresetekkel kapcsolatban, amely releváns és széles körű felhasználói igények magasabb fokú kielégítését teszi lehetővé.

 

A járulékbevallásokban sokkal részletesebb – személyi szintű/álláshely szintű – adatok szerepelnek a betöltött álláshelyekről és a jövedelmekről. Így olyan alapinformációk válhatnak számíthatóvá, amelyek eddig nem álltak rendelkezésre a KSH adatgyűjtésében (medián kereset, keresetek eloszlása, létszámok kereset kategóriánként stb.).

 

A keresetek eloszlására vonatkozó egyetlen hivatalos statisztikai adatforrás jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által végzett évenkénti adatgyűjtés az egyéni bérekről és keresetekről. A felmérésből származó adatokat honlapjukon teszik közzé. Ez az adatgyűjtés képezi a forrását az Eurostat honlapján elérhető Structure of Earnings Survey adatoknak, amely uniós szinten négyévenkénti adatszolgáltatás, ezért áll csak 2014. évi adat rendelkezésre összehasonlítható módon a tagállamokra (köztük Magyarországra is).

 

A KSH továbbá mintavételes lakossági adatgyűjtés keretében évente egy alkalommal vizsgálja a magyarországi magánháztartások jövedelmi helyzetét, amely adatgyűjtés nemcsak a munkavállalókat és a munkavégzés közvetlen ellentételezésére szolgáló keresetet veszi számba, hanem a háztartási szektor egészére és az általuk elérhető jövedelemforrások teljes körére kiterjed. E felvétel eredményeiből szintén lehet következtetni a jövedelmek, ezen belül pedig a munkajövedelmek eloszlására.
Vonatkozó adatok a KSH honlapján érhetőek el.

 

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu