Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2018.12.14.

A gyorstájékoztatók 2019. évi naptárának közzététele

 

 

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy közzétettük a Központi Statisztikai Hivatal 2019. évi gyorstájékoztatóinak tájékoztatási naptárát. A gyorstájékoztatókban az évközi adatfelvételeinken alapuló első olyan rendelkezésre álló eredményeket publikáljuk, melyek a nemzetgazdaság konjunktúra mutatóit képviselik, elősegítve ezzel a felhasználók gyors információellátását, támogatva a megalapozott döntéshozatalt. A naptár minden, megjelenésre kerülő havi és negyedéves gyakoriságú közzétételt tartalmaz cím, illetve naptári nap szerinti csoportosításban. A megjelenési dátumok igazodnak a nemzetközi ajánlásokhoz, az adatgyűjtések eredményeinek feldolgozásához, valamint az Európai Unió statisztikai hivatalának, az Eurostat tájékoztatási naptárához.

 

A 2019. évi publikációs naptárban több változás várható:

 

A kiskereskedelmi forgalomra vonatkozó adatgyűjtésben az on-line pénztárgépek adatainak rendelkezésre állása az adatok pontosabb becslését korábbi időpontban teszi lehetővé, így a jelenlegi kettő (első és külön második becslés) gyorstájékoztató helyett az első becsléssel megegyező időpontban „Kiskereskedelem” címmel egy gyorstájékoztatót jelentetünk meg, ami az ágazatra vonatkozó részletes információkat is tartalmazza.

 

A termékek mellett a szolgáltatások exportja és importja egyre nagyobb szerepet tölt be az ország külkereskedelmében. E folyamathoz igazodva 2019-től kezdődően negyedéves gyakorisággal „Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma” címmel gyorstájékoztatót jelentetünk meg. A megjelenési időpontok a tárgyidőszakot követő második hónap végén várhatók.

 

A havi létszám és keresetstatisztikai információk új adatforrásból állnak rendelkezésre, ami jóval részletesebb adatok, többek között a medián kereset publikálását teszi lehetővé. Ugyanakkor az adminisztratív adatok feldolgozásához igazodva, a „Kereset” című gyorstájékoztató megjelenése az eddigieknél 7–10 nappal későbbre tolódik a 2019. januári adatokat tartalmazó kiadvány közlésétől kezdődően. A részletekről további tájékoztatást 2019. év elején adunk.

 

A mezőgazdasági témakörben publikált gyorstájékoztatók (állatállomány, kalászos gabonák, mezőgazdasági termelői árak) tartalma a jövőben – tekintettel arra, hogy nem konjunktúra mutatókat közölnek – más adatközlési formában, a kész táblák (STADAT) között, illetve a Tájékoztatási adatbázisban jelenik meg, így biztosítva felhasználóink számára a részletes információk elérhetőségét.

 

2019-ben így összesen 184 gyorstájékoztatót teszünk közzé havi vagy negyedéves gyakorisággal.

 

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu