Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2019.01.22.

Megújul a keresetstatisztika – részletesebb adatok

 

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2019. januártól megújítja keresetstatisztikai adatgyűjtését. Az adminisztratív adatforrásból származó adatok használata mind az adatszolgáltatók, mind a felhasználók számára számos előnnyel jár: jelentősen csökken az adatszolgáltatási teher, a feldolgozott adatok pedig a teljes nemzetgazdaságra kiterjedő, a korábbinál jóval részletesebb információk közzétételét teszik lehetővé.

 

A KSH kiemelten fontosnak tartja, hogy az igényekhez igazodva a kereseti adatok vonatkozásában is részletes információkkal szolgáljon a felhasználók számára. Ennek érdekében a KSH 2019-ben – alapos módszertani előkészítés után – megújítja a keresetstatisztikai adatgyűjtését: a havi létszám és keresetinformációkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal járulékbevallásából, a költségvetési szervezetek vonatkozásában pedig a Magyar Államkincstártól átvett adatokból állítja elő és publikálja, a korábbi havi munkaügyi adatgyűjtés kivezetésével párhuzamosan. Az adminisztratív adatok átvételét a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény teszi lehetővé.

 

A fejlesztés egyrészt az adatszolgáltatói teher jelentős csökkenését vonja maga után, másrészt az alkalmazott adatforrás rendkívüli információtöbblettel bír a keresetekkel kapcsolatban, ami a releváns és széles körű felhasználói igények magasabb fokú kielégítését teszi lehetővé.

 

A járulékbevallásokban sokkal részletesebb – személyi szintű/álláshelyi szintű – adatok szerepelnek a betöltött álláshelyekről és a jövedelmekről. Így olyan alapinformációk válhatnak számíthatóvá, amelyek eddig nem álltak rendelkezésre a KSH adatgyűjtésében. Idetartozik a medián kereset értéke, illetve az adó és járulékkedvezmények figyelembevételével számított nettó keresetek értéke. Az információbázist növeli, hogy az eddigi adatgyűjtésünkben nem szereplő háttér információk is elérhetővé válnak, úgymint a munkavállaló neme, kora, foglalkozásának jellemzői. Ezeket az információkat márciustól havi, illetve a részletesebb bontásokat negyedéves gyakorisággal tesszük közzé. Az új adatköröket a hivatal 2017 januárjáig visszamenőleg publikálja, a 2019. január tárgyhóról szóló Kereset gyorstájékoztató megjelenésével egyidőben.

 

A KSH a kezelésében lévő adatállományokat e törvény alapján kizárólag statisztikai célból használja fel, és garantálja az adatkezelés biztonságát. A megjelenő publikációk az új adatkörök esetében sem tartalmaznak olyan adatokat, amelyek lehetővé teszik az egyes statisztikai egységek felfedését.

 

Az adminisztratív adatok feldolgozásához igazodva, az első adatközlések (Kereset gyorstájékoztatók) az eddigieknél 7–10 nappal későbbre tolódnak, valamint bizonyos információk (pl. rendszeres/nem rendszeres kereset elhatárolása) havonta, magas aggregáltsági szinten lesznek becsülhetők. A bevallásban nem szereplő információk – úgymint a teljes munkajövedelem, a ledolgozott munkaóra, a részletes rendszeres kereseti adatok – 2019-től negyedéves gyakorisággal a munkaügy-statisztikai adatgyűjtésből állnak rendelkezésre a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, költségvetési intézmények és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek körére.

 

A részletekről további tájékoztatást 2019. februárban adunk.

 

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu