Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2019.02.01.

Elkezdődött a 2020. évi Agrárcenzus előkészítése
Próbaösszeírást hajt végre a KSH

 

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 nyarán teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre Agrárcenzus, 2020 elnevezéssel. Az összeírás több módszertani változással is jár, ami az adatszolgáltatói terhek mérséklődését, az adatszolgáltatók számának csökkenését eredményezi. Az adatszolgáltatói terhek mérséklése a KSH kiemelt célkitűzése, ennek érdekében az agrárcenzus adatszolgáltatói körének kijelölése – terveink szerint – a különböző adminisztratív adatbázisokban elérhető információk alapján történik.

 

A cenzus sikeres előkészítése érdekében a KSH próbaösszeírást hajt végre 2019 februárjában.

 

A KSH tízévente hajt végre teljes körű mezőgazdasági összeírást, melynek célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, a gazdálkodók és az Európai Unió részére. Két teljeskörű összeírás között háromévente nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásra kerül sor (a legutóbbi 2016-ban volt), emellett – az előbbinél jóval kisebb mintán – évente kétszer, júniusban és decemberben hajt végre a KSH az egyéni gazdaságokra is kiterjedő adatfelvételt.

 

Az Európai Unió tagállamaiban a következő teljeskörű összeírást 2020-ban kell végrehajtani. Ennek során információkat gyűjtünk többek között a mezőgazdasági földhasználatról, az állattenyésztésről és a mezőgazdasági munkát végzőkről. A 2020. évi összeírás lehetőséget ad a KSH-nak arra, hogy az elmúlt évtizedekben a mezőgazdasági termelésben bekövetkezett változásokat is figyelembe véve új alapokra helyezze mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtéseit.

 

A KSH célja, hogy csökkentse az adatszolgáltatók terheit, és folyamatosan javítsa az adatok minőségét. Mindezek érdekében fokozottan kíván támaszkodni az adminisztratív nyilvántartások adataira. Az adminisztratív adatok átvételét a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény teszi lehetővé, a KSH a kezelésében lévő adatállományokat a hivatalos statisztikáról szóló törvény alapján kizárólag statisztikai célból, a cél eléréséhez szükséges mértékben használja fel, és garantálja az adatkezelés biztonságát.

 

A KSH az Agrárcenzus módszertanának véglegesítése érdekében 2019. február 1. és 28. között próbaösszeírást hajt végre. Az adatszolgáltatói kört a mezőgazdasági földterületet használó-, vagy állatot tartó egyéni gazdaságok véletlenszerűen kialakított köre alkotja. Az adatfelvétel Hajdú-Bihar, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megye együttesen 40 településére, továbbá Budapestre terjed ki, és összesen mintegy 5100 gazdaságot keresnek fel az összeírók.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, az összeírt adatok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

 

Az érintett települések listája»

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu